Kreditpontok a legjobb jelentésekre

Az adott naptári hónapban legalább 10 érvényes állapotjelentést feltöltő játékosok 20 kreditpontot kapnak, amelyekkel a hónap általuk legjobbnak tartott állapotjelentéseit díjazhatják. A jelentés minőségén van a hangsúly: a legjobb fotó, vagy szöveganyag, megjelenített háttérinformációk szerint kell a pontokat odaítélniük. A 20 kreditpont adható egyenként 20 jelentésre, vagy akár az egész egyre is. A játékos nem adhat kreditpontot a saját jelentéseire. A kreditpontok odaítélésére az adott naptári hónapot követő hónap első hetében (1-jétől 7-ig) kerülhet sor. Ha a játékos nem osztja ki a kreditpontjait, azok elvesznek, nem vihetők át a következő hónapra. A moderátor fenntartja magának a jogot, hogy indokolt esetben az odaítélt kreditpontokat törölhesse. » szabályzat

2010. augusztus

» tételesen
» havonta

játékos kredit
Patikus13
klo11
ngabi11
prozak0110
carmin10
guess.who9
rlevente9
zsalaber9
piroska7
Bamby5
Zerind5
hetykekutya4
Vucsi3
sasamester3
Várhelyi2
SysWAP2
eperdzsem1
Ego1031
Bryan1
tomki1
jelentés jelentést készítette pont
Kurca torkolati árvízkapu carmin6
Római katolikus templom, várfalak és kálvária Patikus4
víztorony (Kútmúzeum) sasamester3
Lakóház Bamby3
Verseghy-féle kastélyépület kapuépítvményeivel együtt rlevente3
Esterházy-palota; Bányászati Múzeum rlevente3
Apácatemető klo2
Magyar ortodox templom Vucsi2
Népi lakóház klo2
Képesfa Zerind2
Gambrinus-ház hetykekutya2
Belvárosi római katolikus templom klo2
Lakóépület guess.who2
Mattyasovszky-Zsolnay-kúria ngabi2
Kühnel-kápolna ngabi2
Kőkereszt és harangláb Zerind2
Római katolikus templom ngabi2
Pihenőkereszt Patikus2
Görög katolikus templom zsalaber2
Cserkesz utcai zsinagóga, Hitközségi székház és lakóház prozak012
Villaépület piroska2
Két Mór-ház Patikus2
"öreg" temető prozak012
Budaszentlőrinci pálos kolostor és templom romjai Bamby2
Ferences templom (Urunk színeváltozása) zsalaber2
A pálos templom és kolostor műemléki környezete guess.who2
Várkert bazár és lakóházak klo2
Görögkeleti püspöki székesegyház prozak011
Gambrinus-ház hetykekutya1
Várkert kioszk klo1
Lakóépület guess.who1
Római katolikus templom Patikus1
Lakóház eperdzsem1
Tudományegyetem piroska1
Szélmalom Vucsi1
Kucsera kereszt prozak011
Krisztinavárosi római katolikus templom klo1
Templomrom zsalaber1
Jókai Mór u. és környéke Ego1031
Istálló és magtár tomki1
Római katolikus templom; Magtár ngabi1
F-4-es Ajtai Szilárd-féle marófejes fejtőgép prozak011
Várkert bazár és lakóházak klo1
Lakóépület guess.who1
Szentháromság-oszlop rlevente1
Vár (Vármúzeum) carmin1
Lakóház, gazdasági épület Zerind1
Fényképészeti műterem Várhelyi1
Evangélikus templom zsalaber1
Római katolikus templom, volt ferences, majd bencés templom rlevente1
Kisfalud templomának romjai piroska1
Gambrinus-ház rlevente1
védendő településszerkezet városrész: Németváros SysWAP1
Római katolikus templom ngabi1
tornácos parasztház SysWAP1
Görögkeleti szerb templom ngabi1
lakóház piroska1
Lakóház prozak011
Vasútállomás felvételi épülete carmin1
Károlyi-kastély guess.who1
Lakóépület guess.who1
Jankovich-kúria és parkja carmin1
Batthyány-Strattmann-kastélyegyüttes és parkja carmin1
Kávéház piroska1
Holitscher-kastély Patikus1
Római katolikus templom, keresztek és Szent Vendel szobor ngabi1
A várfalak és várbástyák, a ferences templom és a Forgách-kastély műemléki környezete zsalaber1
Magtár prozak011
Római katolikus kápolna prozak011
Szilvavár Patikus1
Lakóház és pince guess.who1
Széchenyi-kastély hetykekutya1
Meteorológiai Állomás Patikus1
A Gyürky-Solymossy-kastély műemléki környezete zsalaber1
Településszerkezeti jelentőségű terület: Rákóczi útnak az Ady E. út és Szentlélek patak közötti szakaszát és az út nyuga zsalaber1
Huray-villák piroska1
Római katolikus templom Bryan1
Lakóépület Patikus1
Ún. Sárga-ház ngabi1
térfalak Várhelyi1