Megújulásunk támogatója:  

 

 

 

Határeset-ajánló

Kőhíd Kőhíd, Karásznó
A közigazgatásilag Karásznó településhez tartozó terület déli szélén, a Kiszuca folyó keleti (bal) partján futó út egy keskeny, mély patakmedret keresztez. E völgyecske fölött épült fel 1835-ben egy jelentős méretei miatt különlegesnek számító közúti híd. Tört kőb...
Római katolikus templom és plébánia Római katolikus templom és plébánia, Asszonyvására
A Nagyboldogasszony tiszteletére felszentelt templomot 1894-ben a Premontrei Prépostság építtette neoromán eklektikus stílusban. Az egyhajós, északi homlokzati tornyos, poligonális szentélyzáródású istenházát, úgy a hajót, mint a tornyot, tagolatlan lábazatból induló pilasztere...
Evangélikus templom Evangélikus templom, Barcaújfalu
A település 1366-ban és 1404-ben Newdorf néven jelentkezik a forrásokban. 1366-ban Lajos király egy Újfalut adományoz Vidonbachi Mihálynak. Bár nehéz eldönteni, melyik Újfalu lehet, valószínű, hogy ez, mert a közeli Vidonbákról nevezett Mihály az adományozott. 1404-ben lakatlan...
Szent Máté plébániatemplom Szent Máté plébániatemplom, Németlipcse
Az Árpád-kori eredetű településről az első, fennmaradt írásos dokumentumok a 13. századból tesznek említést. A Felvidék más bányavárosaiból idetelepült szász bányászok által alapított Németlipcse gazdagságát a közeli arany- és ezüstbányák kiaknázásának, illetve pol...
Szent László plébániatemplom Szent László plébániatemplom, Belatinc
A belatinci Szent László király tiszteletére szentelt plébániatemplomot a Muravidék egyik jellegzetes 19. századi szakrális épületének tekintik. Az épületet ugyan 1742-ben fejezték be, azonban a 19. század utolsó évtizedében 1890 és 1894 között neobarokk stílusban építették...

Kedves látogató!

A HATÁRESET a műemlékem.hu portál programja a Kárpát-medence, mint kulturális környezet épített örökségének felderítésére, amelyet az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület szakmai segítségével, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával igyekszik megvalósítani.

Célunk, hogy bárki által bővíthető, egységes elvek alapján felépülő adatbázist hozzunk létre - részben pontszerző verseny formájában, játékos szellemben - a Kárpát-medence, e sokszínűségében is kulturális egységet alkotó térség épített emlékeiről. Szándékosan nem műemlékekről, hanem történelmi épületekről, vagyis történeti, építészettörténeti, művészettörténeti értékkel bíró objektumokról van szó, hiszen a különböző országokban különböznek a védelem fogalmai is. Nem csupán a védettet, hanem az értéket, a megőrzendőt keressük és igyekszünk megjeleníteni, függetlenül tehát attól, hogy az jelenleg védelem alatt áll-e.

A HATÁRESET a Kárpát-medencét történeti épületek szempontjából földrajzi fogalmon alapuló, azonban annál némiképp tágabb kulturális egységként értelmezi. Ennek a sokszínű kulturális egységnek a gyökere a Római Birodalom korába nyúlik vissza, majd a középkoron át (természetesen változó számú emléket hagyva maga után) egészen a huszadik század elejéig tartott. A térségben a mai államhatárok kialakulásával nagyobbrészt megszakadtak azok a folyamatok, amelyek ezt a kulturális egységet táplálták, így különösen a második világháború után létrehozott értékek már nem lehetnek részei az adatbázisnak. Így is csaknem kétezer esztendő közös épített örökségét igyekszünk megismerni és megismertetni. A HATÁRESET inventáriumába való bekerülés elsődleges szempontja és feltétele az egyetemes-, illetve a magyar történeti-, építészettörténeti-, művészettörténeti érték megléte, azonban nagyon fontos és az adatlap része az is, hogy mennyire megbecsült örökségi eleme a szóban forgó objektum annak az országnak, amelynek a területén található.

Tovább az összes adatlapra

Összetett keresés

 
További cikkeink