Megújulásunk támogatója:  

 

 

 

Határeset-ajánló

Árpádházi Szt. Erzsébet római katolikus templom Árpádházi Szt. Erzsébet római katolikus templom, Mezőpetri
Középkori temploma Szent Péter tiszteletére volt szentelve, mivel 1399-ben Mezőszentpéteri néven említették a falut. 1738-ban, az addigra reformátussá lett faluba Károlyi Sándor katolikus svábokat telepített, tíz év múlva Károlyi Ferenc a régi templomot visszaadta a katolikusoknak. Az új barokk...
Evangélikus erődtemplom Evangélikus erődtemplom, Keménynagyszőlős
Az első itt álló templomot feltehetően a 12-13. században idetelepült szászok építették. Írott források nem maradtak fenn róla, és napjainkra csupán a harangtorony alsó része emlékeztet rá. 1476-ban kezdték építeni a Szent László tiszteletére szentelt új templomot, majd 1503-1504 között Keménynagysz...
Városi Népiskola Városi Népiskola, Kassa
A ház városi népiskola céljára épült 1891-ben, eklektikus stílusban. Tervezője és építője Jakab Péter kassai építész volt. A trianoni békediktátumot követően a csehszlovák "reformok" következtében rohamosan visszaesett a magyar nyelvű iskolák száma. Így pl. az akkor még magyar többségű városban, 191...
Evangélikus templom Evangélikus templom, Góborfalva
A Szent Erzsébet titulusú középkori, egyhajós félköríves szentélyzáródású plébániatemplom valószínűleg a 13. század második felében épült. Szentélyének falát 3 db román stílusú, félkörös záródású ablak töri át. Egy feltételezés szerint legkorábban egy Árpád-kori körtemplom (rotunda) állt itt. Ezt bő...
Városfalmaradványok Városfalmaradványok, Sibenik
Az északi és a déli falak tornyokkal megerősítve körülölelték a várost. 1864-ben ezeket a falakat nagyrészt lebontották, mára már csak az északi városrészben maradt fenn egy darabja.

Kedves látogató!

A HATÁRESET a műemlékem.hu portál programja a Kárpát-medence, mint kulturális környezet épített örökségének felderítésére, amelyet az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület szakmai segítségével, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával igyekszik megvalósítani.

Célunk, hogy bárki által bővíthető, egységes elvek alapján felépülő adatbázist hozzunk létre - részben pontszerző verseny formájában, játékos szellemben - a Kárpát-medence, e sokszínűségében is kulturális egységet alkotó térség épített emlékeiről. Szándékosan nem műemlékekről, hanem történelmi épületekről, vagyis történeti, építészettörténeti, művészettörténeti értékkel bíró objektumokról van szó, hiszen a különböző országokban különböznek a védelem fogalmai is. Nem csupán a védettet, hanem az értéket, a megőrzendőt keressük és igyekszünk megjeleníteni, függetlenül tehát attól, hogy az jelenleg védelem alatt áll-e.

A HATÁRESET a Kárpát-medencét történeti épületek szempontjából földrajzi fogalmon alapuló, azonban annál némiképp tágabb kulturális egységként értelmezi. Ennek a sokszínű kulturális egységnek a gyökere a Római Birodalom korába nyúlik vissza, majd a középkoron át (természetesen változó számú emléket hagyva maga után) egészen a huszadik század elejéig tartott. A térségben a mai államhatárok kialakulásával nagyobbrészt megszakadtak azok a folyamatok, amelyek ezt a kulturális egységet táplálták, így különösen a második világháború után létrehozott értékek már nem lehetnek részei az adatbázisnak. Így is csaknem kétezer esztendő közös épített örökségét igyekszünk megismerni és megismertetni. A HATÁRESET inventáriumába való bekerülés elsődleges szempontja és feltétele az egyetemes-, illetve a magyar történeti-, építészettörténeti-, művészettörténeti érték megléte, azonban nagyon fontos és az adatlap része az is, hogy mennyire megbecsült örökségi eleme a szóban forgó objektum annak az országnak, amelynek a területén található.

Tovább az összes adatlapra

Összetett keresés

 
További cikkeink