Megújulásunk támogatója:  

 

 

 

Határeset-ajánló

Református templom Református templom, Őraljaboldogfalva
A református templom Erdély egyik legértékesebb középkori eredetű műemléke. Mai állapotában is lenyűgöző az alacsony kőfallal kerített, dombon álló épület. Alaprajza egyszerű, a tágas hajóhoz egyenes záródású szentély, és nyugati torony tartozik. Félköríves, oszlopos, nyugati kapujának külső bélleté...
Dynamit Nobel Vegyiművek (Dimitrovka) Dynamit Nobel Vegyiművek (Dimitrovka), Pozsony
A 19-20. század fordulóján jelentős ipari üzemekkel gazdagodott pozsonyi külvárosok egyikében, a Szőllősi és Récsei utak között épült fel a ma már csak romjaiban mutatkozó, hatalmas gyártelep. 1873-75 között épült fel egy akkor még teljesen lakatlan területen, Pozsonytól és az akkoriban még önáll...
Bay-kastély Bay-kastély, Ördögkút
Ördögkút központjában látható kastély Bay Ferenc földesúr építette a XIX. század közepén. Itt élt családjával együtt 1944-ig. Mindössze néhány héttel azelőtt, hogy ideérjen a második világháború frontvonala, családjával együtt felesége szülőfalujába, Körtvélyesre költözött. Végleg elhagyta Ördögkuta...
Evangélikus templom Evangélikus templom, Turcsok
Az apró, hegyvidéki falucska első lakói a 14. században telepedtek le itt a vlach jog alapján. Evangélikus temploma az úgynevezett \"toleranciás\" (=a Türelmi Rendelet után létesült) templomok sorába tartozik, 1786-ban épült. Kisméretű, észak-déli tengelyű, kontyolt nyeregtetős, cseréppel fedett...
Déva vára Déva vára, Déva
A Maros mentén haladó fontos kereskedelmi út mellett áll a Várhegy, egy 371 m magas vulkanikus kúp – ezen található Déva vára. A területen már a római korban volt erődítés, a mai várat a 13. század elején kezdték el építeni. Ez a legrégebbi királyi várak egyike. A tatárjárás után IV. Béla újjá...

Kedves látogató!

A HATÁRESET a műemlékem.hu portál programja a Kárpát-medence, mint kulturális környezet épített örökségének felderítésére, amelyet az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület szakmai segítségével, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával igyekszik megvalósítani.

Célunk, hogy bárki által bővíthető, egységes elvek alapján felépülő adatbázist hozzunk létre - részben pontszerző verseny formájában, játékos szellemben - a Kárpát-medence, e sokszínűségében is kulturális egységet alkotó térség épített emlékeiről. Szándékosan nem műemlékekről, hanem történelmi épületekről, vagyis történeti, építészettörténeti, művészettörténeti értékkel bíró objektumokról van szó, hiszen a különböző országokban különböznek a védelem fogalmai is. Nem csupán a védettet, hanem az értéket, a megőrzendőt keressük és igyekszünk megjeleníteni, függetlenül tehát attól, hogy az jelenleg védelem alatt áll-e.

A HATÁRESET a Kárpát-medencét történeti épületek szempontjából földrajzi fogalmon alapuló, azonban annál némiképp tágabb kulturális egységként értelmezi. Ennek a sokszínű kulturális egységnek a gyökere a Római Birodalom korába nyúlik vissza, majd a középkoron át (természetesen változó számú emléket hagyva maga után) egészen a huszadik század elejéig tartott. A térségben a mai államhatárok kialakulásával nagyobbrészt megszakadtak azok a folyamatok, amelyek ezt a kulturális egységet táplálták, így különösen a második világháború után létrehozott értékek már nem lehetnek részei az adatbázisnak. Így is csaknem kétezer esztendő közös épített örökségét igyekszünk megismerni és megismertetni. A HATÁRESET inventáriumába való bekerülés elsődleges szempontja és feltétele az egyetemes-, illetve a magyar történeti-, építészettörténeti-, művészettörténeti érték megléte, azonban nagyon fontos és az adatlap része az is, hogy mennyire megbecsült örökségi eleme a szóban forgó objektum annak az országnak, amelynek a területén található.

Tovább az összes adatlapra

Összetett keresés

 
További cikkeink