Megújulásunk támogatója:  

 

 

 

Határeset-ajánló

Várhegy Várhegy, Vízakna
Az Oltmelléki hegysor Szászcsanádi hegyágában, a Viza (Weiss, Fehér)-patak mellett fekszik Vízakna (Salzburg, Ocna Sibiului) település. A helység ref. templomától É-ra emelkedik a Várhegy, amelyet a lelkészlak udvarából is jól látni. A várról okleveles adatok nem maradtak fenn. A. Rusu szerint a...
Somoskői vár Somoskői vár, Sátorosbánya
A vár építését a hagyomány szerint még a mongolok elől menekülő III. Béla ígérte meg 1241-ben a helybélieknek. A várat végül a Kacsics nemzetség építette fel a 13-14. század fordulóján. Ezután Csák Máté, később Széchenyi Tamás, majd az Országh-, aztán a Losonczy-család birtokába került. A törökök cs...
A Szatmári Béke emlékoszlopa A Szatmári Béke emlékoszlopa, Kismajtény
A magyar történelem legszebb, legdicsőbb lapjaira kívánkozó, 1703. óta tartó, II. Rákóczi Ferenc vezette szabadságharc helyzete 1711-re gyakorlatilag reménytelenné vált. Sem a kül-, sem a belpolitikai helyzet nem kedvezett a kurucoknak, nem beszélve a magyar táborban tömegeket elpusztító pestisjárvá...
Szent Mihály arkangyal plébániatemplom Szent Mihály arkangyal plébániatemplom, Ipolykiskeszi
A Börzsöny nyugati lábánál található Ipolykiskeszi. 1248-ban szerepelt első ízben írásban – „Keseu” alakban – IV. Béla király adományozó oklevelében, majd négy évre rá „Kezyv” formában bukkant fel újra. A helynév a Keszi nemzetség emlékét őrzi. A gyönyörű fekvé...
Granárium Granárium, Szalárd
Az épület a Csáky-birtok magtára volt, amely 1795-ben épült. Ezt a falán elhelyezett latinul írt emléktábla is tanúsítja. Utcasorban, szabadon álló, földszintes, téglalap alaprajzú, nyeregtetős épület. Utcai homlokzatán, a koronázópárkány alatt kis szellőző ablakok állnak. Oromzatán két nagy, szegme...

Kedves látogató!

A HATÁRESET a műemlékem.hu portál programja a Kárpát-medence, mint kulturális környezet épített örökségének felderítésére, amelyet az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület szakmai segítségével, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával igyekszik megvalósítani.

Célunk, hogy bárki által bővíthető, egységes elvek alapján felépülő adatbázist hozzunk létre - részben pontszerző verseny formájában, játékos szellemben - a Kárpát-medence, e sokszínűségében is kulturális egységet alkotó térség épített emlékeiről. Szándékosan nem műemlékekről, hanem történelmi épületekről, vagyis történeti, építészettörténeti, művészettörténeti értékkel bíró objektumokról van szó, hiszen a különböző országokban különböznek a védelem fogalmai is. Nem csupán a védettet, hanem az értéket, a megőrzendőt keressük és igyekszünk megjeleníteni, függetlenül tehát attól, hogy az jelenleg védelem alatt áll-e.

A HATÁRESET a Kárpát-medencét történeti épületek szempontjából földrajzi fogalmon alapuló, azonban annál némiképp tágabb kulturális egységként értelmezi. Ennek a sokszínű kulturális egységnek a gyökere a Római Birodalom korába nyúlik vissza, majd a középkoron át (természetesen változó számú emléket hagyva maga után) egészen a huszadik század elejéig tartott. A térségben a mai államhatárok kialakulásával nagyobbrészt megszakadtak azok a folyamatok, amelyek ezt a kulturális egységet táplálták, így különösen a második világháború után létrehozott értékek már nem lehetnek részei az adatbázisnak. Így is csaknem kétezer esztendő közös épített örökségét igyekszünk megismerni és megismertetni. A HATÁRESET inventáriumába való bekerülés elsődleges szempontja és feltétele az egyetemes-, illetve a magyar történeti-, építészettörténeti-, művészettörténeti érték megléte, azonban nagyon fontos és az adatlap része az is, hogy mennyire megbecsült örökségi eleme a szóban forgó objektum annak az országnak, amelynek a területén található.

Tovább az összes adatlapra

Összetett keresés

 
További cikkeink