Megújulásunk támogatója:  

 

 

 

Határeset-ajánló

Szilágyi–Zathureczky-kúria Szilágyi–Zathureczky-kúria, Hegyközkovácsi
A barokkos jellegű kúriát 18. század vége felé Szilágyi Sámuel (1719–1785) a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke építtette. A 19. század végén került Zathureczky Albert birtokába, 1930-tól pedig már zaturcsai Zathureczky Péter tulajdona. Az épületet 1990 után az örökösök visszakapták,...
Vízi kaszárnya Vízi kaszárnya, Pozsony
A Magyar Királyság és a Kárpát-medence egyik stratégiai pontján emelkedő Pozsonynak minden korban fontos katonai jelentősége volt. Habsburg királyaink ennek megfelelően igyekeztek folyamatosan komoly helyőrséget tartani a városban. A katonákat - újkori szokás szerint - a polgári lakosság volt kényte...
Pestisemlék Pestisemlék, Csíkszentimre
A temető bejáratánál levő kőkereszt az 1700-as évek nagy pestisjárványára emlékeztet. 1708 végén Moldvából hurcolták be a pestist Gyergyóba. A főkormányszék megtette az intézkedéseket, a szorosokat lezáratta, az utakat bevágatta, őröket állíttatott. Az óvintézkedések hiábavalónak bizonyultak, a pest...
Szent György vértanú római katolikus plébániatemplom Szent György vértanú római katolikus plébániatemplom, Turjaremete
Turjaremetét 1854-ben Hám János püspök emelte plébániai rangra, addig a nagybereznai plébániához tartozott. Később, a vasgyár megszűnésével, a munkások nagy része szétszéledt; ezzel veszélybe került a helyi katolikus közösség léte is, s a plébánia önállósága is csak elviekben valósult meg. A szentmi...
Református templom Református templom, Hertelendyfalva
A falu népessége az egykori Marienfeld lakosaiból tevődött össze (az al-dunai árterületen telepedtek le). Több évi, nagy áradást követően 1876-ban a vojlovci erdőnél lévő ármentes földeket kapták meg. 1882-83-ban érkeztek a községbe a bukovinai székelyek (csángók). A falunak 1883. július 21-től Hert...

Dragi posjetioče!

HATÁRESET je program muemlekem.hu portala koji je osnovan da uz stručnu pomoć ICOMOS-a Mađarske (ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület) traga za graditeljskom baštinom Panonskog bazena, kao kulturnog područja.

Naš cilj je kreirati bazu podataka - dijelom u duhu igre i poticanjem sudionika da skupljanjem poena učestvuju u takmičenju - o graditeljskoj baštini Panonskog bazena koji u svojoj raznovrsnosti predstavlja kulturnu cjelinu. Baza podataka će biti osnovana po utvrđenim pravilima, koje bilo ko može da proširi. Namjerno ne govorimo o spomenicima kulture, već o povijesnim građevinama, znači o objektima koji imaju povijesnu, arhitektonsku ili umjetničku vrijednost, budući da je pojam zaštite graditeljskog naslijeđa drugačiji u različitim državama. Ne tražimo dakle samo zaštićene objekte, već sve one koji su vrijedni i koje treba čuvati i želimo ih prikazati neovisno od toga jesu li zaštićeni ili ne.

Tovább az összes adatlapra

Összetett keresés

 
További cikkeink