Megújulásunk támogatója:  

 

 

 

Határeset-ajánló

Stahlhausen-palota Stahlhausen-palota, Kassa
A Felső-Magyarország egyik legfontosabb és leggazdagabb szabad királyi városának számító Kassa fő utcája, tulajdonképpen inkább fő tere az észak-déli irányú Fő utca. Ennek a „szilvamag” alakú térnek a közepén áll a székesegyház. A város legfontosabb középületei, több temploma ill. leggaz...
Unitárius templom Unitárius templom, Homoródújfalu
A település 1481-ben jelentkezik a forrásokban Wijfalw néven. Az 1567. évi regestrum 13 kapuval jegyzi. Középkori templomáról az új templom tornyának gombjában elhelyezett okmány emlékezik, miszerint a lebontott középkori templomot 1481-ben építették, s lebontásakor 317 esztendős lett volna. Kétségt...
Evangélikus erődtemplom Evangélikus erődtemplom, Keménynagyszőlős
Az első itt álló templomot feltehetően a 12-13. században idetelepült szászok építették. Írott források nem maradtak fenn róla, és napjainkra csupán a harangtorony alsó része emlékeztet rá. 1476-ban kezdték építeni a Szent László tiszteletére szentelt új templomot, majd 1503-1504 között Keménynagysz...
Konrád mester emlékműve Konrád mester emlékműve, Igló
Konrád mester emlékműve az első szepességi gótikus harangöntödére emlékeztet, melyet a mester alapított. A felszentelt emlékművet 2012-ben, a műhely alapításának 655. évfordulóján adták át. Konrád mester harangöntödéjéről szóló első írásos emlék 1357-ből származik. A mester utódai a műhelyt egész...
Református templom Református templom, Alvinc
A Maros alacsony fekvésű kiöntési medrében a folyótól néhány száz méterre teljesen sík területen ovális körítőfalak közepén áll a templom. A falaknak védelmi jelentősége nemigen volt. A település a templomtól a Maros átellenes oldalán, magasabb helyen található. A templomhoz közelebb eső kastély tel...

Dear Visitor!

HATÁRESET (Borderline Case) is a project of the muemlekem.hu portal for putting a spotlight on the built heritage of the Carpathian Basin as a cultural environment, which it is attempting to accomplish with the expert assistance of the Hungarian National Committee of ICOMOS.

Our goal is to create a database that anyone can contribute to that is based upon unified principles - in part in the form of a competition for scoring points in a playful spirit - focusing on the built monuments of the Carpathian Basin, an area that creates a cultural unit through its diversity. Intentionally it deals not only with listed historic monuments, but historic buildings or structures with value in terms of history, architectural history or art history, since the idea of preservation and listing is different in the various countries. We look for and attempt to display not only the listed structures, but those that have value and are worthy of preservation, irrespective of their current protected status.

Tovább az összes adatlapra

Összetett keresés

 
További cikkeink