Megújulásunk támogatója:  

 

 

 

Határeset-ajánló

Református templom Református templom, Fugyi
A Nagyvárad-Kolozsvár főút mellett, Fugyivásárhelytől északra fekvő település a Sebes-Körös partján fekszik. A középkorban, 1236-ban említik először Fudy néven, 1311-ben Fugy, 1332-ben Fugi, 1422-ben Fwgy. Neve a Fud személynév birtoklást kifejező -i képzős származéka. A...
Špilberk (Spielberg) vára Špilberk (Spielberg) vára, Brünn
A középkori Brünn városa Dél-Morvaország legjelentősebb települése volt. A polgárváros fölé emelkedő domb tetején épült meg a 13. század második felében Spilberg (cseh helyesírással: Špilberk) vára, amely a mindenkori morva őrgrófok székhelye volt. Bár maga a vár a több...
Evangélikus templom Evangélikus templom, Kisekemező
Az egykor önálló, Kis-Küküllő vármegyei Kisekemező falu temploma a 14. században épült gótikus stílusban, de első említése csak a következő évszázadból ismert: 1414-ben János nevű plébánosára hivatkoznak egy oklevélben. A 13,6 x 7,3 m-es templomhajóhoz egy 5,6 x 4,8 m...
Lourdes-i kápolna Lourdes-i kápolna, Selegszántó
A település első említése 1245-ből való. Szent András apostolnak szentelt temploma már 1390-ben is állt. A törökök háromszor is felperzselték a falut, az elpusztult lakosság pótlására a 16. században horvátokat hoztak. Bocskai István és Bethlen Gábor seregei is feldúlták, 1...
Általános kórház Általános kórház, Pancsova
A Népkert mellett 1830-ban építették fel a legelső közkórházat a településen a Katonai Határőrvidék idejében. Az egyemeletes épület alaprajza cirill „P” (П) alakú. Főhomlokzata szimmetrikus elrendezésű. Középen a magas, kannelúrás pilaszterekkel tagolt, tüm...

Kedves látogató!

A HATÁRESET a műemlékem.hu portál programja a Kárpát-medence, mint kulturális környezet épített örökségének felderítésére, amelyet az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület szakmai segítségével, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával igyekszik megvalósítani.

Célunk, hogy bárki által bővíthető, egységes elvek alapján felépülő adatbázist hozzunk létre - részben pontszerző verseny formájában, játékos szellemben - a Kárpát-medence, e sokszínűségében is kulturális egységet alkotó térség épített emlékeiről. Szándékosan nem műemlékekről, hanem történelmi épületekről, vagyis történeti, építészettörténeti, művészettörténeti értékkel bíró objektumokról van szó, hiszen a különböző országokban különböznek a védelem fogalmai is. Nem csupán a védettet, hanem az értéket, a megőrzendőt keressük és igyekszünk megjeleníteni, függetlenül tehát attól, hogy az jelenleg védelem alatt áll-e.

A HATÁRESET a Kárpát-medencét történeti épületek szempontjából földrajzi fogalmon alapuló, azonban annál némiképp tágabb kulturális egységként értelmezi. Ennek a sokszínű kulturális egységnek a gyökere a Római Birodalom korába nyúlik vissza, majd a középkoron át (természetesen változó számú emléket hagyva maga után) egészen a huszadik század elejéig tartott. A térségben a mai államhatárok kialakulásával nagyobbrészt megszakadtak azok a folyamatok, amelyek ezt a kulturális egységet táplálták, így különösen a második világháború után létrehozott értékek már nem lehetnek részei az adatbázisnak. Így is csaknem kétezer esztendő közös épített örökségét igyekszünk megismerni és megismertetni. A HATÁRESET inventáriumába való bekerülés elsődleges szempontja és feltétele az egyetemes-, illetve a magyar történeti-, építészettörténeti-, művészettörténeti érték megléte, azonban nagyon fontos és az adatlap része az is, hogy mennyire megbecsült örökségi eleme a szóban forgó objektum annak az országnak, amelynek a területén található.

Tovább az összes adatlapra

Összetett keresés

 
További cikkeink