Megújulásunk támogatója:  

 

 

 

Határeset-ajánló

Kassa erődje Kassa erődje, Kassa
Kassa a 17. századra egyértelműen Felső-Magyarország legfontosabb központjává, gazdasági, igazgatási, kulturális és katonai centrumává vált. Stratégiai jelentőségét az adta, hogy Kassa a Habsburg uralom alatt álló királyi Magyarország és a független Erdély közötti útvona...
Redoutok Redoutok, Nagytalmács
A tüzérségi ütegállások sorát a Nagytalmácstól északra fekvő, kelet-nyugati irányban elhúzódó dombháton találjuk. A dombok déli lábánál kissé kiszélesedik a síkság, ami éppen alkalmas arra, hogy a sebesen rohanó Olt völgyében, a Vöröstorony-szoroson át, délről érke...
Thököly-vár Thököly-vár, Késmárk
A 15. századi erődítmény többszöri átépítésével létrehozott, szabálytalan ötszög alaprajzú vár-várkastély, egy csatlakozó szárnnyal. Kiépítésére a 16. század hetvenes éveitől került sor, miután a Szapolyaiaktól a Thököly-család birtokába került. Ekkor kapott a kor...
Nepomuki Szent János szobra Nepomuki Szent János szobra, Sopronkertes
A település a késő bronzkor óta lakott. A templom közelében egy római villagazdaság maradványait is megtalálták. Első említése 1267-ből való, német telepesek alapítását tükrözi. A török pusztítás után horvát telepesekkel pótolták a kihalt lakosságot. Nepomuki Szent...
Szt. Miklós (Németi) görög katolikus templom Szt. Miklós (Németi) görög katolikus templom, Szatmárnémeti
Az első „görögök” Nagyvárad 1660-as török kézre kerülése után telepedtek át Szatmárba és Németibe. 1683-ban a közösség papja Monasterli Demeter volt, ő építette az első fatemplomot, amelyet 1690-ben Johannes Josephus De Camillis munkácsi püspök szentelt fel. 174...

Kedves látogató!

A HATÁRESET a műemlékem.hu portál programja a Kárpát-medence, mint kulturális környezet épített örökségének felderítésére, amelyet az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület szakmai segítségével, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával igyekszik megvalósítani.

Célunk, hogy bárki által bővíthető, egységes elvek alapján felépülő adatbázist hozzunk létre - részben pontszerző verseny formájában, játékos szellemben - a Kárpát-medence, e sokszínűségében is kulturális egységet alkotó térség épített emlékeiről. Szándékosan nem műemlékekről, hanem történelmi épületekről, vagyis történeti, építészettörténeti, művészettörténeti értékkel bíró objektumokról van szó, hiszen a különböző országokban különböznek a védelem fogalmai is. Nem csupán a védettet, hanem az értéket, a megőrzendőt keressük és igyekszünk megjeleníteni, függetlenül tehát attól, hogy az jelenleg védelem alatt áll-e.

A HATÁRESET a Kárpát-medencét történeti épületek szempontjából földrajzi fogalmon alapuló, azonban annál némiképp tágabb kulturális egységként értelmezi. Ennek a sokszínű kulturális egységnek a gyökere a Római Birodalom korába nyúlik vissza, majd a középkoron át (természetesen változó számú emléket hagyva maga után) egészen a huszadik század elejéig tartott. A térségben a mai államhatárok kialakulásával nagyobbrészt megszakadtak azok a folyamatok, amelyek ezt a kulturális egységet táplálták, így különösen a második világháború után létrehozott értékek már nem lehetnek részei az adatbázisnak. Így is csaknem kétezer esztendő közös épített örökségét igyekszünk megismerni és megismertetni. A HATÁRESET inventáriumába való bekerülés elsődleges szempontja és feltétele az egyetemes-, illetve a magyar történeti-, építészettörténeti-, művészettörténeti érték megléte, azonban nagyon fontos és az adatlap része az is, hogy mennyire megbecsült örökségi eleme a szóban forgó objektum annak az országnak, amelynek a területén található.

Tovább az összes adatlapra

Összetett keresés

 
További cikkeink