Megújulásunk támogatója:  

 

 

 

Határeset-ajánló

Szapáry-család sírkápolnája és sírköveik Szapáry-család sírkápolnája és sírköveik, Muraszombat
A Szapáry-család kápolnája a muraszombati temetőben áll. A kápolna körüli a család több tagjának a sírja található. A sírok omladozóban vannak. A Szapáry-család régi magyar nemesi család. Nevét Veszprém vármegye Szápár nevű településéről vette. Első ismert ősét, Gy...
Cseklészi várrom Cseklészi várrom, Cseklész
A 13. század utolsó évtizedében épített vár, a településnek nevet adó Cseklész-család az építtetője. A pusztulásával kapcsolatban ellentmondóak az adatok, a 17. vagy a 18. században romosodott el. Jelenleg csak csekély középkori maradványok láthatók a várdombon. Az egykori...
Kassa-Óvárosi polgármesteri hivatal Kassa-Óvárosi polgármesteri hivatal, Kassa
A Felső-Magyarország legjelentősebb településének számító Kassán a 19-20. század fordulója jelentős polgári fejlődést hozott. A Kiegyezés utáni évtizedekben gyors ütemben gyarapodott a gazdaság, fejlődött a kultúra, rendezett közterületek, új, modern utcák, parkok, közé...
Igazságügyi palota Igazságügyi palota, Nagybecskerek
Nagybecskerek közponjának jellegzetes képét a 19. század végén és a 20. század elején emelt épületek adják. A Kishídnál lévő, a Begára néző Bíróság szigorú és impozáns épülete is ezek közé tartozik. A Torontál vármegye bíróságának és börtönének szánt Igazs...
Nagykövesd vára Nagykövesd vára, Nagykövesd
Az Árpád-kori eredetű faluban álló várat minden bizonnyal a tatárjárás (1241-42) után emelték a Micbán-nemzetség tagjai, de a vár nevét először egy 14. századi oklevélben olvashatjuk, mint a Baksa-nembeli Soós és Szerdahelyi családok birtokát. A 15. század végén a Felvidék...

Kedves látogató!

A HATÁRESET a műemlékem.hu portál programja a Kárpát-medence, mint kulturális környezet épített örökségének felderítésére, amelyet az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület szakmai segítségével, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával igyekszik megvalósítani.

Célunk, hogy bárki által bővíthető, egységes elvek alapján felépülő adatbázist hozzunk létre - részben pontszerző verseny formájában, játékos szellemben - a Kárpát-medence, e sokszínűségében is kulturális egységet alkotó térség épített emlékeiről. Szándékosan nem műemlékekről, hanem történelmi épületekről, vagyis történeti, építészettörténeti, művészettörténeti értékkel bíró objektumokról van szó, hiszen a különböző országokban különböznek a védelem fogalmai is. Nem csupán a védettet, hanem az értéket, a megőrzendőt keressük és igyekszünk megjeleníteni, függetlenül tehát attól, hogy az jelenleg védelem alatt áll-e.

A HATÁRESET a Kárpát-medencét történeti épületek szempontjából földrajzi fogalmon alapuló, azonban annál némiképp tágabb kulturális egységként értelmezi. Ennek a sokszínű kulturális egységnek a gyökere a Római Birodalom korába nyúlik vissza, majd a középkoron át (természetesen változó számú emléket hagyva maga után) egészen a huszadik század elejéig tartott. A térségben a mai államhatárok kialakulásával nagyobbrészt megszakadtak azok a folyamatok, amelyek ezt a kulturális egységet táplálták, így különösen a második világháború után létrehozott értékek már nem lehetnek részei az adatbázisnak. Így is csaknem kétezer esztendő közös épített örökségét igyekszünk megismerni és megismertetni. A HATÁRESET inventáriumába való bekerülés elsődleges szempontja és feltétele az egyetemes-, illetve a magyar történeti-, építészettörténeti-, művészettörténeti érték megléte, azonban nagyon fontos és az adatlap része az is, hogy mennyire megbecsült örökségi eleme a szóban forgó objektum annak az országnak, amelynek a területén található.

Tovább az összes adatlapra

Összetett keresés

 
További cikkeink