Megújulásunk támogatója:  

 

 

 

Határeset-ajánló

Bazini Óvár-1 Bazini Óvár-1, Bazin
Az ovális alaprajzú domb északnyugati részén ma már csupán az egykori erődítés árkának és sáncainak nyomait találhatjuk meg. A legújabb ásatások eredményei alapján arra következtetnek a kutatók, hogy a 14. század folyamán egy egyszerű erődítés, valószínűleg az alatta f...
Graff-ház és gyógyszertár Graff-ház és gyógyszertár, Pancsova
A házat Wilhelm Hermann Graff Edler (1813–1893; fia a híres, Pancsován született zoológus, Ludwig Bartholomäus von Graff) építette 1830-ban Mihovil Mihaljević dandártiszt tervei alapján, kereskedelmi és lakhatási célokra. Graff 1834-ben engedélyt kapott, hogy családi házában...
Református templom Református templom, Zemplén
Zemplén Északkelet-Magyarország korai történelmének egyik kulcs-helyszíne. A mai falu keleti részén, a Bodrog folyó partján emelkedő dombon - vaskori és 9-10. századi előzményeken - a magyar államalapítás korában hatalmas, mintehy 3,6 hektár alapterületű, föld-fa konstrukció...
Görgény vára Görgény vára, Görgényszentimre
A Maros folyó felső szakaszának völgyétől K-i irányban, a Görgényi havasok között egy 500 méter magas hegytetőn emelkedik Görgény várának maradványa. Az 1708-as lerombolása óta a természet visszahódította a háromhektáros középkori erősség területét, melyen Soós Zoltá...
Evangélikus erődtemplom Evangélikus erődtemplom, Doborka
A Szebeni-havasokhoz tartozó Szerdahelyi hegyág É-i részében, a Doborkai patak mellett fekszik Doborka község 1309-ben Dobrica, 1330-ban Duburka, 1334-ben Doborca, 1488-ban Doborcka néven jelentkezik az okiratokban. 1309-ben plébániatemploma van, ebben az évben plébánosa, János szerepe...

Kedves látogató!

A HATÁRESET a műemlékem.hu portál programja a Kárpát-medence, mint kulturális környezet épített örökségének felderítésére, amelyet az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület szakmai segítségével, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával igyekszik megvalósítani.

Célunk, hogy bárki által bővíthető, egységes elvek alapján felépülő adatbázist hozzunk létre - részben pontszerző verseny formájában, játékos szellemben - a Kárpát-medence, e sokszínűségében is kulturális egységet alkotó térség épített emlékeiről. Szándékosan nem műemlékekről, hanem történelmi épületekről, vagyis történeti, építészettörténeti, művészettörténeti értékkel bíró objektumokról van szó, hiszen a különböző országokban különböznek a védelem fogalmai is. Nem csupán a védettet, hanem az értéket, a megőrzendőt keressük és igyekszünk megjeleníteni, függetlenül tehát attól, hogy az jelenleg védelem alatt áll-e.

A HATÁRESET a Kárpát-medencét történeti épületek szempontjából földrajzi fogalmon alapuló, azonban annál némiképp tágabb kulturális egységként értelmezi. Ennek a sokszínű kulturális egységnek a gyökere a Római Birodalom korába nyúlik vissza, majd a középkoron át (természetesen változó számú emléket hagyva maga után) egészen a huszadik század elejéig tartott. A térségben a mai államhatárok kialakulásával nagyobbrészt megszakadtak azok a folyamatok, amelyek ezt a kulturális egységet táplálták, így különösen a második világháború után létrehozott értékek már nem lehetnek részei az adatbázisnak. Így is csaknem kétezer esztendő közös épített örökségét igyekszünk megismerni és megismertetni. A HATÁRESET inventáriumába való bekerülés elsődleges szempontja és feltétele az egyetemes-, illetve a magyar történeti-, építészettörténeti-, művészettörténeti érték megléte, azonban nagyon fontos és az adatlap része az is, hogy mennyire megbecsült örökségi eleme a szóban forgó objektum annak az országnak, amelynek a területén található.

Tovább az összes adatlapra

Összetett keresés

 
További cikkeink