Megújulásunk támogatója:  

 

 

 

Határeset-ajánló

Köpcsényi vár Köpcsényi vár, Köpcsény
A hajdani vár magja egy, a 12. század második felében, valószínűleg III. Béla uralkodása alatt alatt épült négyszintes lakótorony lehetett. A reprezentatív jelleget mutatja, hogy 1264-ben itt tartották IV. Béla kisebb fia, Béla herceg esküvőjét. Többször is rendeztek benne nemz...
Városi Népiskola Városi Népiskola, Kassa
A ház városi népiskola céljára épült 1891-ben, eklektikus stílusban. Tervezője és építője Jakab Péter kassai építész volt. A trianoni békediktátumot követően a csehszlovák "reformok" következtében rohamosan visszaesett a magyar nyelvű iskolák száma. Így pl. az akkor még...
Szélmalom Szélmalom, Melence
A Bosnyák-féle szélmalom a Hadnagy dombon épült fel 1899-ben a Basahíd (Bašaid) felé vezető út bal oldalán. Nevét egykori tulajdonosáról, Ljubomir Bošnjak-ról kapta. Valamikor Bánát a szélmalmairól volt ismeretes. Egy 1885. évi összeírás alapján Bácskának és Bánátnak...
Sarlós-Boldogasszony-templom Sarlós-Boldogasszony-templom, Kismarton
A kálvária nyugati falához a 19. század elején épített templom, Sarlós-Boldogasszony tiszteletére felszentelve. Két-saroktornyos épület. 1923-ban alakították ki benne a mauzóleumot, amely Joseph Haydn földi maradványait őrzi. Bár felépülte óta együttest képez a kálváriáva...
Nepomuki Szent János-szobor Nepomuki Szent János-szobor, Bucsány
A Nagyszombatból keletre, Galgócra, ill. Pöstyénbe tartó, régi országút Bucsány községnél keresztezi a Vág vízrendszeréhez tartozó Blava-patakot. (Az országút eredeti nyomvonala nem a mai 61. főút falut elkerülő íve volt. Az út kelet felől érkezve egy hídon behaladt a köz...

Kedves látogató!

A HATÁRESET a műemlékem.hu portál programja a Kárpát-medence, mint kulturális környezet épített örökségének felderítésére, amelyet az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület szakmai segítségével, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával igyekszik megvalósítani.

Célunk, hogy bárki által bővíthető, egységes elvek alapján felépülő adatbázist hozzunk létre - részben pontszerző verseny formájában, játékos szellemben - a Kárpát-medence, e sokszínűségében is kulturális egységet alkotó térség épített emlékeiről. Szándékosan nem műemlékekről, hanem történelmi épületekről, vagyis történeti, építészettörténeti, művészettörténeti értékkel bíró objektumokról van szó, hiszen a különböző országokban különböznek a védelem fogalmai is. Nem csupán a védettet, hanem az értéket, a megőrzendőt keressük és igyekszünk megjeleníteni, függetlenül tehát attól, hogy az jelenleg védelem alatt áll-e.

A HATÁRESET a Kárpát-medencét történeti épületek szempontjából földrajzi fogalmon alapuló, azonban annál némiképp tágabb kulturális egységként értelmezi. Ennek a sokszínű kulturális egységnek a gyökere a Római Birodalom korába nyúlik vissza, majd a középkoron át (természetesen változó számú emléket hagyva maga után) egészen a huszadik század elejéig tartott. A térségben a mai államhatárok kialakulásával nagyobbrészt megszakadtak azok a folyamatok, amelyek ezt a kulturális egységet táplálták, így különösen a második világháború után létrehozott értékek már nem lehetnek részei az adatbázisnak. Így is csaknem kétezer esztendő közös épített örökségét igyekszünk megismerni és megismertetni. A HATÁRESET inventáriumába való bekerülés elsődleges szempontja és feltétele az egyetemes-, illetve a magyar történeti-, építészettörténeti-, művészettörténeti érték megléte, azonban nagyon fontos és az adatlap része az is, hogy mennyire megbecsült örökségi eleme a szóban forgó objektum annak az országnak, amelynek a területén található.

Tovább az összes adatlapra

Összetett keresés

 
További cikkeink