Evangélikus templomOrszág: Románia
Szélesség (lat): N 47° 39,617'
Hosszúság (lon): E 23° 35,088'
Védettség van? nem tudom
Védettség száma:
Típus: Templom
Jelentőség: Egyetemes jelentőség: 2
Jelentőség a szűkebb környezet/adott ország szempontjából: 3
Magyar történelmi jelentőség: 4
A település mai neve: Baia Mare
A település magyar neve: Nagybánya
A település német neve: Neustadt
A település latin neve: Rivulus Dominarum
Cím: A Vasile Lucaciu és a Ceahlaului utcák kereszteződésének K-i oldalán, saroktelken áll.
Egyéb adat:
Rövid leírás: Az Árpád-kori eredetű városba a közeli érclelőhelyek kiaknázása céljából a 12. században német anyanyelvű hospesek érkeztek. E szász betelepülők utódai az újkorig meghatározóak voltak a fejlett és gazdag bányaváros vezetésében és kultúrájában. A Nyugat-európai német kapcsolatait folyamatosan fenntartó közösség a 16. században hamar befogadta a római katolikus vallást megreformálni igyekvő, új tanokat. Nagybányán – középkori nevén: Asszonypatakán – 1547-ben jött létre a luteránus gyülekezet, amely azóta folyamatosan működik. Első, fából ácsolt templomukat 1693-ban emelték I: Apafi Mihály fejedelem támogatásával. Ezt egy évszázad múlva, 1766-ban a jezsuiták lerombolták. Újabb fa templomukat csak 1805 körül építették fel, amely szintén egy évszázadon át szolgált. E kis templom helyén épülhetett fel 1911-12-ben a ma is álló, látványos, szecessziós stílusú templom. Az új épületbe a hívek átmentették az előző templom 1886-os orgonáját, padjait, csillárját és oltári felszerelését. A belül vakítóan fehérre meszelt, csak finom díszekkel ellátott templom oltárképét ifj. Iványi Grünwald Béla, a nagybányai festőiskola egyik résztvevője festette. Ábrázolásán Jézus Krisztus látható tanítványaival a Getsemáné kertben.
Az utcafronton álló templom fölé karcsú, magas torony emelkedik. A kis kertet körbezáró kerítés egyszerre épült a templommal, azzal megegyező stílusban.
Az evangélikus esperesi központként működő Nagybányán ma is pezsgő, német és magyar nyelvű egyházi élet folyik.
Adatlapot készítette: szépmíves
Adatfelvétel ideje: 2012-01-09 00:27:52
 
 

Közeli objektumok (légvonalban)

Határeset

 

Állapotjelentések

2015.01.15 17:03 mokuska09 - állapot: 4 - pont: 8Nagyjából véve a templom állapota jónak mondható, némi falvizesedéssel.

2012.11.01 13:22 piroska - állapot: 5 - koordináta: N 47° 39,626' E 23° 35,085' - pont: 7A templom állapota jó.

Összetett keresés