Megújulásunk támogatója:  

 

 

 

Határeset-ajánló

Ferences templom és rendház Ferences templom és rendház, Szabadka
A hajdani szabadkai vár helyén, részben annak kőanyagát felhasználva épített egy hosszanti hajós, a szentélynél kereszthajós, félköríves szentélyzáródású ferences templom, jobb oldalán belső udvaros kolostornégyszöggel. 1730-36 között épült, 1907-08-ban jelentősen átép...
Géczy-kúria Géczy-kúria, Hegyes
A Nagyvárad–Belényes útvonalon, Robogánytól keletre fekvő település neve 1508-ban tűnik fel Alsohydassel néven. A Hegyes helynév köznévi előzménye a magyar régi nyelvi hegyes – hegy – főnévi formula. A Géczy-kúriát az 1880-as években Géczy János építtet...
Volt Római Katolikus Főgimnázium Volt Római Katolikus Főgimnázium, Pozsony
Az ősi iskolaváros, Pozsony egyik modern oktatási épületének számító Főgimnázium 1906-08. között épült, Lechner Ödön tervei alapján, magyar szecessziós stílusban. Értékes építészeti egységet alkot a szomszédos Szent Erzsébet (más néven Kék) templommal és plébániahá...
Szent Anna római katolikus plébániatemplom Szent Anna római katolikus plébániatemplom, Bácskertes
Kupuszina-Bácskertes török hódoltságot követő újratelepítése (1751) után a bajai és a zombori ferences atyák látták el az itt élő római katolikus hívek lelki gondozását. Az önálló kupuszinai-bácskertesi egyházközösséget báró Klobusiczky Ferenc kalocsai érsek alapítot...
Római katolikus templom Római katolikus templom, Borbánd
A hajó és szentély alkotta, egységesen Árpád-kori állapotában fennmaradt templom 13. század folyamán épült. Támpilléres, egyeneszáródású szentélyében gyámkövekre lefutó élszedett bordás keresztboltozat, a keresztbordák talákozásánál zárókőszerűen bemélyített, s Ag...

Kedves látogató!

A HATÁRESET a műemlékem.hu portál programja a Kárpát-medence, mint kulturális környezet épített örökségének felderítésére, amelyet az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület szakmai segítségével, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával igyekszik megvalósítani.

Célunk, hogy bárki által bővíthető, egységes elvek alapján felépülő adatbázist hozzunk létre - részben pontszerző verseny formájában, játékos szellemben - a Kárpát-medence, e sokszínűségében is kulturális egységet alkotó térség épített emlékeiről. Szándékosan nem műemlékekről, hanem történelmi épületekről, vagyis történeti, építészettörténeti, művészettörténeti értékkel bíró objektumokról van szó, hiszen a különböző országokban különböznek a védelem fogalmai is. Nem csupán a védettet, hanem az értéket, a megőrzendőt keressük és igyekszünk megjeleníteni, függetlenül tehát attól, hogy az jelenleg védelem alatt áll-e.

A HATÁRESET a Kárpát-medencét történeti épületek szempontjából földrajzi fogalmon alapuló, azonban annál némiképp tágabb kulturális egységként értelmezi. Ennek a sokszínű kulturális egységnek a gyökere a Római Birodalom korába nyúlik vissza, majd a középkoron át (természetesen változó számú emléket hagyva maga után) egészen a huszadik század elejéig tartott. A térségben a mai államhatárok kialakulásával nagyobbrészt megszakadtak azok a folyamatok, amelyek ezt a kulturális egységet táplálták, így különösen a második világháború után létrehozott értékek már nem lehetnek részei az adatbázisnak. Így is csaknem kétezer esztendő közös épített örökségét igyekszünk megismerni és megismertetni. A HATÁRESET inventáriumába való bekerülés elsődleges szempontja és feltétele az egyetemes-, illetve a magyar történeti-, építészettörténeti-, művészettörténeti érték megléte, azonban nagyon fontos és az adatlap része az is, hogy mennyire megbecsült örökségi eleme a szóban forgó objektum annak az országnak, amelynek a területén található.

Tovább az összes adatlapra

Összetett keresés

 
További cikkeink