Megújulásunk támogatója:  

 

 

 

Határeset-ajánló

Református templom Református templom, Asszonyvására
A Nagyvárad-Szatmárnémeti főút mentén fekvő kis magyar falu első okleveles említése a 13. századból való Királynő vására, Forum Reginae néven. Királynői birtokon alakult ki, és már 1268-tól Ahsunwasara, majd Azunvasara néven említik. Napjainkban közigazgatásilag Kiskereki...
Római katolikus Szent Anna templom Római katolikus Szent Anna templom, Gyimótfalva
A Szent Anna tiszteletére szentelt, egyhajós, keletelt tengelyű, nyereg tetős, ma cseréppel fedett, középkori eredetű templomot a 14. század 30-as éveiben emelték, gótikus stílusban. Jellegzetes várvidéki falusi templom. 1628-ban barokk stílusban bővítették. 1648-ban felépült...
Magtár (Granárium) Magtár (Granárium), Szádalmás
A ma országhatárral kettévágott Gömör-Tornai Karszt vidékének egyik Árpád-kori eredetű települése, Almás falu a 17-19. században az Eszterházyak birtokában volt, részét képezte a szádvári uradalomnak. (Az Almással egykor szomszédos Szádvár ma Szögliget határába tartozik...
Lovass-kúria Lovass-kúria, Érmihályfalva
Az 1894-ben épült ingatlan eklektikus stílusban készült. Az előző rendszerben a kollektív gazdaság irodái működtek benne, a hozzá tartozó melléképületeket is ők használták. Ma a városi rendőrség székhelye, állaga megfelelő. Utcasorban álló, földszintes, téglalap alapra...
Szentháromság plébániatemplom Szentháromság plébániatemplom, Csíkzsögöd
A település az 1567. évi regestrumban jelentkezik először 20 kapuval a Szeredához tartozó Mártonfalvával együtt. 1690-ben Sögöt, 1725-ben Sögötfalva néven szerepel. Szép kis temploma XV. századi, a gótikus kor alkotása. Szentélye gótikus jellegét boltozott mennyezete, szentség...

Kedves látogató!

A HATÁRESET a műemlékem.hu portál programja a Kárpát-medence, mint kulturális környezet épített örökségének felderítésére, amelyet az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület szakmai segítségével, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával igyekszik megvalósítani.

Célunk, hogy bárki által bővíthető, egységes elvek alapján felépülő adatbázist hozzunk létre - részben pontszerző verseny formájában, játékos szellemben - a Kárpát-medence, e sokszínűségében is kulturális egységet alkotó térség épített emlékeiről. Szándékosan nem műemlékekről, hanem történelmi épületekről, vagyis történeti, építészettörténeti, művészettörténeti értékkel bíró objektumokról van szó, hiszen a különböző országokban különböznek a védelem fogalmai is. Nem csupán a védettet, hanem az értéket, a megőrzendőt keressük és igyekszünk megjeleníteni, függetlenül tehát attól, hogy az jelenleg védelem alatt áll-e.

A HATÁRESET a Kárpát-medencét történeti épületek szempontjából földrajzi fogalmon alapuló, azonban annál némiképp tágabb kulturális egységként értelmezi. Ennek a sokszínű kulturális egységnek a gyökere a Római Birodalom korába nyúlik vissza, majd a középkoron át (természetesen változó számú emléket hagyva maga után) egészen a huszadik század elejéig tartott. A térségben a mai államhatárok kialakulásával nagyobbrészt megszakadtak azok a folyamatok, amelyek ezt a kulturális egységet táplálták, így különösen a második világháború után létrehozott értékek már nem lehetnek részei az adatbázisnak. Így is csaknem kétezer esztendő közös épített örökségét igyekszünk megismerni és megismertetni. A HATÁRESET inventáriumába való bekerülés elsődleges szempontja és feltétele az egyetemes-, illetve a magyar történeti-, építészettörténeti-, művészettörténeti érték megléte, azonban nagyon fontos és az adatlap része az is, hogy mennyire megbecsült örökségi eleme a szóban forgó objektum annak az országnak, amelynek a területén található.

Tovább az összes adatlapra

Összetett keresés

 
További cikkeink