Megújulásunk támogatója:  

 

 

 

Határeset-ajánló

Palace Szálloda Palace Szálloda, Kassa
A Palace Hotel épületét Resatkó Endre építész tervezte és építette 1936-37. évben, funkcionalista stílusban. (Erről az épület lépcsőházában magyar nyelvű felirat tudósít.) Ennek megfelelően az utcafronton, zárt sorú beépítésben álló épület kialakítása rendkívül eg...
Vár helye Vár helye, Villámos
A vár, ami a sokszínű mondák születéséhez alapot szolgáltatott, típusa szerint egy ún. leválasztott vár (Abschnittburg). Az erősség egy, a környezetéből erősen kiemelkedő hegygerinc végében található. Egyetlen lehetséges megközelítési irányából a bejutást egy mély mes...
Kozárvár Kozárvár, Kozárvár
A vár a temető területén, 6-8 m magas dombon épült, megközelítően szabályos kör alaprajzzal, 60 m átmérővel. Sánca 2-2,5 m magasságban meglevő, vörösre égetett földfal. A várnak ma már csak csekély maradványai találhatók. A falut első ízben II. Endre oklevele említi,...
Az egykori bankszékház Az egykori bankszékház, Székelyhíd
A 20. század elején épült, szecessziós stílusban. Eredetileg banknak épült, ma iskola található benne. Csatlakozó beépítésben álló, emeletes, téglalap alaprajzú épület. Földszintjét sokban átalakították üzlethelyiségeknek. Bejárata egyenes lezárású. Emeletét övpá...
Tapolcsány vára Tapolcsány vára, Kővárhely
Kővárhely településtől délre, egy sziklagerincen épült Tapolcsány vára. A várból a hajdani külsővár maradványai jelenleg részlegesen láthatók, elsősorban a déli szakaszon, ahol egy óolasz típusú bástya is fennmaradt, illetve helyreállították. Romként a belsővár őrződ...

Kedves látogató!

A HATÁRESET a műemlékem.hu portál programja a Kárpát-medence, mint kulturális környezet épített örökségének felderítésére, amelyet az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület szakmai segítségével, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával igyekszik megvalósítani.

Célunk, hogy bárki által bővíthető, egységes elvek alapján felépülő adatbázist hozzunk létre - részben pontszerző verseny formájában, játékos szellemben - a Kárpát-medence, e sokszínűségében is kulturális egységet alkotó térség épített emlékeiről. Szándékosan nem műemlékekről, hanem történelmi épületekről, vagyis történeti, építészettörténeti, művészettörténeti értékkel bíró objektumokról van szó, hiszen a különböző országokban különböznek a védelem fogalmai is. Nem csupán a védettet, hanem az értéket, a megőrzendőt keressük és igyekszünk megjeleníteni, függetlenül tehát attól, hogy az jelenleg védelem alatt áll-e.

A HATÁRESET a Kárpát-medencét történeti épületek szempontjából földrajzi fogalmon alapuló, azonban annál némiképp tágabb kulturális egységként értelmezi. Ennek a sokszínű kulturális egységnek a gyökere a Római Birodalom korába nyúlik vissza, majd a középkoron át (természetesen változó számú emléket hagyva maga után) egészen a huszadik század elejéig tartott. A térségben a mai államhatárok kialakulásával nagyobbrészt megszakadtak azok a folyamatok, amelyek ezt a kulturális egységet táplálták, így különösen a második világháború után létrehozott értékek már nem lehetnek részei az adatbázisnak. Így is csaknem kétezer esztendő közös épített örökségét igyekszünk megismerni és megismertetni. A HATÁRESET inventáriumába való bekerülés elsődleges szempontja és feltétele az egyetemes-, illetve a magyar történeti-, építészettörténeti-, művészettörténeti érték megléte, azonban nagyon fontos és az adatlap része az is, hogy mennyire megbecsült örökségi eleme a szóban forgó objektum annak az országnak, amelynek a területén található.

Tovább az összes adatlapra

Összetett keresés

 
További cikkeink