Megújulásunk támogatója:  

 

 

 

Határeset-ajánló

Református templom Református templom, Fugyi
A Nagyvárad-Kolozsvár főút mellett, Fugyivásárhelytől északra fekvő település a Sebes-Körös partján fekszik. A középkorban, 1236-ban említik először Fudy néven, 1311-ben Fugy, 1332-ben Fugi, 1422-ben Fwgy. Neve a Fud személynév birtoklást kifejező -i képzős származéka. A...
Tájház Tájház, Nagymegyer
A nagymegyeri tájház a város egyik legidősebb (lakó) épülete. A központból némileg kieső utca végén, azzal párhuzamos tengellyel épült fel, az utcafronttól némileg hátrébb húzva, a telek belsejében. A hagyományos, természetes anyagokból készült házon náddal fedett nyereg...
Evangélikus templom Evangélikus templom, Rekenyeújfalu
Az Árpád-kori magyar falu lakossága a 13. század második felében telepedett meg itt. A helyi evangélikus Gyülekezeti Krónikában a ma álló templom építésének idejéül bejegyzett 1838-as dátum valószínűleg a nagy átépítés időpontját jelenti, mert az épület jellege korá...
Bartsch-kúria Bartsch-kúria, Szalárd
A 19. század végén építtette a Bartsch család. A második világháború után államosították. Az épületben egészségügyi központ működött, majd szülőotthon. 1990 után az épületet visszaigényelték. Napjainkban egy Filadelfia nevű, öregek otthona működik benne. Az épület...
Szent Kereszt felmagasztalása római katolikus plébániatemplom Szent Kereszt felmagasztalása római katolikus plébániatemplom, Szlanica
A lengyel-magyar határ közelében eredő Árva folyón már az 1870-es években is tervezték víztározó építését. Ennek megvalósulására végül csak a 2. világháborút közvetlenül követő időszakban kerülhetett sor. Az 1945-48. közötti geológiai vizsgálatok eredményeit felhas...

Kedves látogató!

A HATÁRESET a műemlékem.hu portál programja a Kárpát-medence, mint kulturális környezet épített örökségének felderítésére, amelyet az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület szakmai segítségével, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával igyekszik megvalósítani.

Célunk, hogy bárki által bővíthető, egységes elvek alapján felépülő adatbázist hozzunk létre - részben pontszerző verseny formájában, játékos szellemben - a Kárpát-medence, e sokszínűségében is kulturális egységet alkotó térség épített emlékeiről. Szándékosan nem műemlékekről, hanem történelmi épületekről, vagyis történeti, építészettörténeti, művészettörténeti értékkel bíró objektumokról van szó, hiszen a különböző országokban különböznek a védelem fogalmai is. Nem csupán a védettet, hanem az értéket, a megőrzendőt keressük és igyekszünk megjeleníteni, függetlenül tehát attól, hogy az jelenleg védelem alatt áll-e.

A HATÁRESET a Kárpát-medencét történeti épületek szempontjából földrajzi fogalmon alapuló, azonban annál némiképp tágabb kulturális egységként értelmezi. Ennek a sokszínű kulturális egységnek a gyökere a Római Birodalom korába nyúlik vissza, majd a középkoron át (természetesen változó számú emléket hagyva maga után) egészen a huszadik század elejéig tartott. A térségben a mai államhatárok kialakulásával nagyobbrészt megszakadtak azok a folyamatok, amelyek ezt a kulturális egységet táplálták, így különösen a második világháború után létrehozott értékek már nem lehetnek részei az adatbázisnak. Így is csaknem kétezer esztendő közös épített örökségét igyekszünk megismerni és megismertetni. A HATÁRESET inventáriumába való bekerülés elsődleges szempontja és feltétele az egyetemes-, illetve a magyar történeti-, építészettörténeti-, művészettörténeti érték megléte, azonban nagyon fontos és az adatlap része az is, hogy mennyire megbecsült örökségi eleme a szóban forgó objektum annak az országnak, amelynek a területén található.

Tovább az összes adatlapra

Összetett keresés

 
További cikkeink