Megújulásunk támogatója:  

 

 

 

Határeset-ajánló

Református temető Református temető, Magyarlóna
A református templom körül, a cinteremben volt az első temető. A templom mellett megőrzött sírkövek a település lelkészeinek a síremlékei. Pataki Dániel síremlékén (1798) időmértékes rendben olvasható teljes életútja. Debreczeni László 1772-ben emelt sírkövet is leírt, a...
Fehér-ház Fehér-ház, Felsőzúgófürdő
Felsőzúgó egyik legérdekesebb épülete az ún. Fehér-ház. A fehér mészkőből épült épületet Zamoysky gróf építtette fürdőnek. A komplexum a neobarokk és modern stílus elemeit ötvöző stílusában épült olyan helyen, ahol egyedi megjelenése már messziről képes volt é...
Havas Boldogasszony plébániatemplom Havas Boldogasszony plébániatemplom, Szalacs
1792-ben építették barokk stílusban. 1980-ban kívülről, 1985–1986-ban belülről újították fel. Egyhajós, északi homlokzati tornyos templom. Főhomlokzatát lizénák tagolják. Középrizalitján keretelt egyenes lezárású bejárat áll, fölötte vállra futó szegmensíves s...
Régi ortodox zsinagóga Régi ortodox zsinagóga, Kassa
A Felső-Magyarország egyik zsidó központjának számító Kassára 1841-ig nem települhettek be zsidók. Ennek ellenére a 20. század közepére már bő 11 ezres közösségük élt itt, amely több nagy ill. kisebb zsinagógát is fenntartott. Ezek egyike az ortodox közösség által fennta...
Zsidó temető Zsidó temető, Igló
Levéltári források szerint az iglói zsidókat eleinte a város fő temetőjében helyezték örök nyugalomra. Később építettek egy zsidó temetőt is, mely a város keleti részén, a vasútvonal mellett található. A legrégebbi sír 1880-ból, a legújabb 1955-ből való. Az utolsó beje...

Kedves látogató!

A HATÁRESET a műemlékem.hu portál programja a Kárpát-medence, mint kulturális környezet épített örökségének felderítésére, amelyet az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület szakmai segítségével, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával igyekszik megvalósítani.

Célunk, hogy bárki által bővíthető, egységes elvek alapján felépülő adatbázist hozzunk létre - részben pontszerző verseny formájában, játékos szellemben - a Kárpát-medence, e sokszínűségében is kulturális egységet alkotó térség épített emlékeiről. Szándékosan nem műemlékekről, hanem történelmi épületekről, vagyis történeti, építészettörténeti, művészettörténeti értékkel bíró objektumokról van szó, hiszen a különböző országokban különböznek a védelem fogalmai is. Nem csupán a védettet, hanem az értéket, a megőrzendőt keressük és igyekszünk megjeleníteni, függetlenül tehát attól, hogy az jelenleg védelem alatt áll-e.

A HATÁRESET a Kárpát-medencét történeti épületek szempontjából földrajzi fogalmon alapuló, azonban annál némiképp tágabb kulturális egységként értelmezi. Ennek a sokszínű kulturális egységnek a gyökere a Római Birodalom korába nyúlik vissza, majd a középkoron át (természetesen változó számú emléket hagyva maga után) egészen a huszadik század elejéig tartott. A térségben a mai államhatárok kialakulásával nagyobbrészt megszakadtak azok a folyamatok, amelyek ezt a kulturális egységet táplálták, így különösen a második világháború után létrehozott értékek már nem lehetnek részei az adatbázisnak. Így is csaknem kétezer esztendő közös épített örökségét igyekszünk megismerni és megismertetni. A HATÁRESET inventáriumába való bekerülés elsődleges szempontja és feltétele az egyetemes-, illetve a magyar történeti-, építészettörténeti-, művészettörténeti érték megléte, azonban nagyon fontos és az adatlap része az is, hogy mennyire megbecsült örökségi eleme a szóban forgó objektum annak az országnak, amelynek a területén található.

Tovább az összes adatlapra

Összetett keresés

 
További cikkeink