Megújulásunk támogatója:  

 

 

 

Határeset-ajánló

Kereszt-oszlop Kereszt-oszlop, Cinfalva
A szakrális kisemlékekben gazdag falu barokk stílusú, kőből faragott, ún. keresztoszlopát az oszlopfőn lévő évszám tanúsága szerint 1626-ban állították. Maga az oszlop négyzetes alaprajzú, élszedett hasáb. Az oszlopon fülkés, tabernákulum-szerűen kiképzett felső rész...
Sólyomkővára Sólyomkővára, Sólyomkőpestes
Első írásos említése 1306-ból származik, Solumkeu néven. A Sólyomkő várnév a magyar sólyom madárnévnek és a hegyi lovagvárak megnevezéseiben gyakori kő – szikla, sziklás hegy – főnév összetétele A Dunántúlról származó Geregye nembeli Écs fia, Pál országb�...
Ecce homo-oszlop Ecce homo-oszlop, Nagyhöflány
A terület a római kor óta folyamatosan lakott. A törökök háromszor dúlták fel a települést. A 17. századtól az Esterházyak uradalmához tartozott. 1775-ben mezővárosi rangot kapott. Egyszerű talapzaton áll a négyzetes alaprajzú, keskeny, magas, kőből faragott oszlop. Oldal�...
Szent Kereszt felmagasztalása római katolikus plébániatemplom Szent Kereszt felmagasztalása római katolikus plébániatemplom, Szlanica
A lengyel-magyar határ közelében eredő Árva folyón már az 1870-es években is tervezték víztározó építését. Ennek megvalósulására végül csak a 2. világháborút közvetlenül követő időszakban kerülhetett sor. Az 1945-48. közötti geológiai vizsgálatok eredményeit felhas...
Református templom Református templom, Bihar
A jelenlegi református templom a 14. században épült. Egyetlen gótikus eleme a nyugati oldalán befalazott ajtó. A templomot a 18. század végén teljesen átalakították. A hajdani szentélyt szegmensíves fallal és hozzáépített karzattal látták el, a nyugati végében pedig tornyot �...

Kedves látogató!

A HATÁRESET a műemlékem.hu portál programja a Kárpát-medence, mint kulturális környezet épített örökségének felderítésére, amelyet az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület szakmai segítségével, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával igyekszik megvalósítani.

Célunk, hogy bárki által bővíthető, egységes elvek alapján felépülő adatbázist hozzunk létre - részben pontszerző verseny formájában, játékos szellemben - a Kárpát-medence, e sokszínűségében is kulturális egységet alkotó térség épített emlékeiről. Szándékosan nem műemlékekről, hanem történelmi épületekről, vagyis történeti, építészettörténeti, művészettörténeti értékkel bíró objektumokról van szó, hiszen a különböző országokban különböznek a védelem fogalmai is. Nem csupán a védettet, hanem az értéket, a megőrzendőt keressük és igyekszünk megjeleníteni, függetlenül tehát attól, hogy az jelenleg védelem alatt áll-e.

A HATÁRESET a Kárpát-medencét történeti épületek szempontjából földrajzi fogalmon alapuló, azonban annál némiképp tágabb kulturális egységként értelmezi. Ennek a sokszínű kulturális egységnek a gyökere a Római Birodalom korába nyúlik vissza, majd a középkoron át (természetesen változó számú emléket hagyva maga után) egészen a huszadik század elejéig tartott. A térségben a mai államhatárok kialakulásával nagyobbrészt megszakadtak azok a folyamatok, amelyek ezt a kulturális egységet táplálták, így különösen a második világháború után létrehozott értékek már nem lehetnek részei az adatbázisnak. Így is csaknem kétezer esztendő közös épített örökségét igyekszünk megismerni és megismertetni. A HATÁRESET inventáriumába való bekerülés elsődleges szempontja és feltétele az egyetemes-, illetve a magyar történeti-, építészettörténeti-, művészettörténeti érték megléte, azonban nagyon fontos és az adatlap része az is, hogy mennyire megbecsült örökségi eleme a szóban forgó objektum annak az országnak, amelynek a területén található.

Tovább az összes adatlapra

Összetett keresés

 
További cikkeink