Megújulásunk támogatója:  

 

 

 

Határeset-ajánló

Evangélikus templom Evangélikus templom, Nagybánya
Az Árpád-kori eredetű városba a közeli érclelőhelyek kiaknázása céljából a 12. században német anyanyelvű hospesek érkeztek. E szász betelepülők utódai az újkorig meghatározóak voltak a fejlett és gazdag bányaváros vezetésében és kultúrájában. A Nyugat-európai német...
Szent Márton templom Szent Márton templom, Németlövő
A magyar honfoglalás után határvédő íjászokat telepítettek a területre, ők alapíthatták a települést, és a név -'Lövő'- is innen ered. Első írásos említése 1221-ből való. 1274-ben a Kőszegiek és IV. László közötti viszályban megsemmisült a település, de 1289-ben m�...
Szepesi vár Szepesi vár, Szepesváralja
624 méter magas (tengerszint felett) mészkősziklára több ütemben épített és bővített vár, négy hektáros kiterjedésével Közép-Európa egyik legnagyobb középkori erődítménye. A legújabb kutatások szerint elsőként a 11-12. században köralakú lakótorony épült a sziklapl...
Református templom Református templom, Árpád
A villa de Arpa néven 1214 óta írásos formában is említett település ma Feketebátor községhez tartozik. Klasszicizáló barokk stílusban épület református temploma 1798-ból származik. Az eredetileg zsindelyes fedelű hajót 1875-ben bádogozták le. A tornyát, amelybe villám csapo...
Cukorgyár Cukorgyár, Cinfalva
A cinfalvi cukrgyárat 1852-ben a bajor Conrad Patzenhofer alapította. Az építkezés miatt megszüntettek (feltöltöttek) egy itt elterülő tavat is. A cukorgyárhoz természetesen vasútvonal is tartozott, amely a Győr-Sopron-Eberfurti vonalból ágazott ki, ám ezt 2012-ben elbontották....

Kedves látogató!

A HATÁRESET a műemlékem.hu portál programja a Kárpát-medence, mint kulturális környezet épített örökségének felderítésére, amelyet az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület szakmai segítségével, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával igyekszik megvalósítani.

Célunk, hogy bárki által bővíthető, egységes elvek alapján felépülő adatbázist hozzunk létre - részben pontszerző verseny formájában, játékos szellemben - a Kárpát-medence, e sokszínűségében is kulturális egységet alkotó térség épített emlékeiről. Szándékosan nem műemlékekről, hanem történelmi épületekről, vagyis történeti, építészettörténeti, művészettörténeti értékkel bíró objektumokról van szó, hiszen a különböző országokban különböznek a védelem fogalmai is. Nem csupán a védettet, hanem az értéket, a megőrzendőt keressük és igyekszünk megjeleníteni, függetlenül tehát attól, hogy az jelenleg védelem alatt áll-e.

A HATÁRESET a Kárpát-medencét történeti épületek szempontjából földrajzi fogalmon alapuló, azonban annál némiképp tágabb kulturális egységként értelmezi. Ennek a sokszínű kulturális egységnek a gyökere a Római Birodalom korába nyúlik vissza, majd a középkoron át (természetesen változó számú emléket hagyva maga után) egészen a huszadik század elejéig tartott. A térségben a mai államhatárok kialakulásával nagyobbrészt megszakadtak azok a folyamatok, amelyek ezt a kulturális egységet táplálták, így különösen a második világháború után létrehozott értékek már nem lehetnek részei az adatbázisnak. Így is csaknem kétezer esztendő közös épített örökségét igyekszünk megismerni és megismertetni. A HATÁRESET inventáriumába való bekerülés elsődleges szempontja és feltétele az egyetemes-, illetve a magyar történeti-, építészettörténeti-, művészettörténeti érték megléte, azonban nagyon fontos és az adatlap része az is, hogy mennyire megbecsült örökségi eleme a szóban forgó objektum annak az országnak, amelynek a területén található.

Tovább az összes adatlapra

Összetett keresés

 
További cikkeink