Megújulásunk támogatója:  

 

 

 

Határeset-ajánló

Toldi-várkastély Toldi-várkastély, Bólya
Az Oltmelléki hegysor területén, a Hidegvíz (Kaltbach) patak mellett fekvő Bólya (Buia) község északi részén, a pataktól kb. 100 méterre emelkedő kis dombon áll a rombadőlt bólyai castellum maradványa. 1467-ben említik először a faluban Vízaknai Miklós kastélyát, amelyet...
Kudzsir vára Kudzsir vára, Kudzsir
A Kudzsíri- (Hunyadi-) havasok ÉK-i részét a Szebeni-havasokhoz tartozó Szászsebesi- (Oláhpiáni-) hegységtől elválasztó Kudzsir-patak völgyében fekszik Kudzsir (Cugir) település. A település szélén álló 506 m magas Várhegyen egykor dák erődítmény épült, amelynek maradvá...
Salamon-palota Salamon-palota, Gračišće
Észak-déli tengelyű, kétemeletes épület, az adatok szerint 1570-ből származik. Első emeletén gótikus ablakok nyílnak, a középen egy erkély oroszlános tartókonzolaival, a második emelet ablakai reneszánsz ihletésűek. A 16. század világi építészetének egyik legszebb isztriai...
Unitárius templom Unitárius templom, Kövend
A falu 1291-ben Kuen néven jelentkezik a forrásokban, 1291-ben Kuend, 1587-ben Kövend formában fordul elő. Oklevelek nem beszélnek középkori templomról, de 1408-ból plébánosa ismeretes. A templom csúcsíves építése középkori eredetét tanúsítja. A templomhajó torony felőli r...
Városháza Városháza, Tornalja
Tornalja településén már az első világháború előtt felmerült egy új városháza építésének gondolata. Bár elkészültek az épület tervei, azok a háború miatt már nem tudtak megvalósulni. Az 1920-as években tértek vissza az építés gondolatához, és végül 1925-ben ki is...

Kedves látogató!

A HATÁRESET a műemlékem.hu portál programja a Kárpát-medence, mint kulturális környezet épített örökségének felderítésére, amelyet az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület szakmai segítségével, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával igyekszik megvalósítani.

Célunk, hogy bárki által bővíthető, egységes elvek alapján felépülő adatbázist hozzunk létre - részben pontszerző verseny formájában, játékos szellemben - a Kárpát-medence, e sokszínűségében is kulturális egységet alkotó térség épített emlékeiről. Szándékosan nem műemlékekről, hanem történelmi épületekről, vagyis történeti, építészettörténeti, művészettörténeti értékkel bíró objektumokról van szó, hiszen a különböző országokban különböznek a védelem fogalmai is. Nem csupán a védettet, hanem az értéket, a megőrzendőt keressük és igyekszünk megjeleníteni, függetlenül tehát attól, hogy az jelenleg védelem alatt áll-e.

A HATÁRESET a Kárpát-medencét történeti épületek szempontjából földrajzi fogalmon alapuló, azonban annál némiképp tágabb kulturális egységként értelmezi. Ennek a sokszínű kulturális egységnek a gyökere a Római Birodalom korába nyúlik vissza, majd a középkoron át (természetesen változó számú emléket hagyva maga után) egészen a huszadik század elejéig tartott. A térségben a mai államhatárok kialakulásával nagyobbrészt megszakadtak azok a folyamatok, amelyek ezt a kulturális egységet táplálták, így különösen a második világháború után létrehozott értékek már nem lehetnek részei az adatbázisnak. Így is csaknem kétezer esztendő közös épített örökségét igyekszünk megismerni és megismertetni. A HATÁRESET inventáriumába való bekerülés elsődleges szempontja és feltétele az egyetemes-, illetve a magyar történeti-, építészettörténeti-, művészettörténeti érték megléte, azonban nagyon fontos és az adatlap része az is, hogy mennyire megbecsült örökségi eleme a szóban forgó objektum annak az országnak, amelynek a területén található.

Tovább az összes adatlapra

Összetett keresés

 
További cikkeink