Megújulásunk támogatója:  

 

 

 

Határeset-ajánló

Főtéri lakóház Főtéri lakóház, Németújvár
A településen jelentős prehistorikus és római kori régészeti lelőhely van. Első említése 1157-ből való, II. Géza ekkor engedi meg a bencés kolostor felépítését. 1180-ban épül fel a vár, s a település ekkor kapja a novum castrum (új vár) nevet. A falu a vár körül fejlőd�...
Vasúti felüljáró Vasúti felüljáró, Dévényújfalu
A Felvidék és a korabeli magyar főváros, Pozsony ipari és kereskedelmi fejlődésének egyik fontos ütőere a vasúthálózatba való bekapcsolódása volt, melyre az 1840-es években került sor. A magyar országgyűlés 1836-ban határozta el a Pestet Vácon, Érsekújváron, Pozsonyon k...
Díszkút Díszkút, Rohonc
A rohonci fő tér déli részén, az egykor itt állt, de 1945-ben elpusztult Batthyány-kastéllyal szembeni kis parkban kőből faragott, díszes ivókút áll. A historizáló stílusú építmény ívelt négyszög alakú vízmedencéjének közepéből emelkedik ki az alul-felül párkányokka...
Urunk mennybemenetele plébániatemplom Urunk mennybemenetele plébániatemplom, Kecső
Az Árpád-kori eredetű falu valószínűleg a 12. században jött létre, de a fennmaradt írott források csak a 13. században említik először. A szilicei fennsík egyik déli völgyében meghúzódó kisközség fölött magaslik az 1827-ben, klasszicista stílusban épült, közel észa...
Szent Kút kápolna Szent Kút kápolna, Máriavölgy
A Mária-völgyi kegyhelyet Nagy Lajos király alapította 1377-ben, a területet pedig a pálos rendnek adományozta. Az évszázadokig pálos kézen lévő épületet folyamatosan bővítették, gazdagították. Egyik fontos felújítási, bővítési periódus volt a 17. század végi - 18. száz...

Kedves látogató!

A HATÁRESET a műemlékem.hu portál programja a Kárpát-medence, mint kulturális környezet épített örökségének felderítésére, amelyet az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület szakmai segítségével, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával igyekszik megvalósítani.

Célunk, hogy bárki által bővíthető, egységes elvek alapján felépülő adatbázist hozzunk létre - részben pontszerző verseny formájában, játékos szellemben - a Kárpát-medence, e sokszínűségében is kulturális egységet alkotó térség épített emlékeiről. Szándékosan nem műemlékekről, hanem történelmi épületekről, vagyis történeti, építészettörténeti, művészettörténeti értékkel bíró objektumokról van szó, hiszen a különböző országokban különböznek a védelem fogalmai is. Nem csupán a védettet, hanem az értéket, a megőrzendőt keressük és igyekszünk megjeleníteni, függetlenül tehát attól, hogy az jelenleg védelem alatt áll-e.

A HATÁRESET a Kárpát-medencét történeti épületek szempontjából földrajzi fogalmon alapuló, azonban annál némiképp tágabb kulturális egységként értelmezi. Ennek a sokszínű kulturális egységnek a gyökere a Római Birodalom korába nyúlik vissza, majd a középkoron át (természetesen változó számú emléket hagyva maga után) egészen a huszadik század elejéig tartott. A térségben a mai államhatárok kialakulásával nagyobbrészt megszakadtak azok a folyamatok, amelyek ezt a kulturális egységet táplálták, így különösen a második világháború után létrehozott értékek már nem lehetnek részei az adatbázisnak. Így is csaknem kétezer esztendő közös épített örökségét igyekszünk megismerni és megismertetni. A HATÁRESET inventáriumába való bekerülés elsődleges szempontja és feltétele az egyetemes-, illetve a magyar történeti-, építészettörténeti-, művészettörténeti érték megléte, azonban nagyon fontos és az adatlap része az is, hogy mennyire megbecsült örökségi eleme a szóban forgó objektum annak az országnak, amelynek a területén található.

Tovább az összes adatlapra

Összetett keresés

 
További cikkeink