Megújulásunk támogatója:  

 

 

 

Határeset-ajánló

Református templom Református templom, Vízakna
A település közepén, a Vizapatak jobb partja felett enyhén emelkedő dombon áll a védőfalakkal övezett református templom, amely középkori elődjének patinás épületét örökölte. A templom keletelt, háromhajós bazilika, szentélynégyzettel és félköríves apszisával, zömök...
Polgárház, a Bánffy Központ épülete Polgárház, a Bánffy Központ épülete, Lendva
Az épület egy csinos, földszintes egykori polgári ház volt, amelynek udvari épületében működött a zsidó imaház, mint a város első ilyen jellegű létesítménye. Az épületet a 19. század nyolcvanas éveiben Alsólendvára költözött zsidó származású tekintélyes ügyvéd, Wol...
Fájdalmas Anya-kápolna Fájdalmas Anya-kápolna, Vulkapordány
Az Árpád-kori eredetű falu lakosai között már a középkorban megjelentek a németek. A 16. század török háborúi miatt többször teljesen kihalt, mai, zömmel horvát eredetű lakossága Vulkapordány 17. századi, szervezett újratelepítése során költözött ide. A 18. század a...
Római katolikus templom Római katolikus templom, Tenkegörbed
1809-ben gróf Sauer Kajetán püspök, nagyprépost tette le az alapkövet. 1811-ben készült el, klasszicizáló barokk stílusban. 1873-ban újraépítik. Utolsó felújítása 1992–1994 között volt. Egyhajós, faros nyeregtetős, nyugati homlokzati tornyos templom. Mind a főhomlokzata...
Zichy-Ferraris-kastély Zichy-Ferraris-kastély, Oroszvár
A 18. századi épületet 1841-44 között építették át brit stílusú kastéllyá, Franz Beer tervei alapján. Mivel az épület barokk volt, még nem tiszta Tudor stílusú, hiszen alaprajzilag elődjét idézi a cour d honneur-ral (az U-alaprajzból adódó nyitott díszudvar). Berendezése n...

Kedves látogató!

A HATÁRESET a műemlékem.hu portál programja a Kárpát-medence, mint kulturális környezet épített örökségének felderítésére, amelyet az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület szakmai segítségével, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával igyekszik megvalósítani.

Célunk, hogy bárki által bővíthető, egységes elvek alapján felépülő adatbázist hozzunk létre - részben pontszerző verseny formájában, játékos szellemben - a Kárpát-medence, e sokszínűségében is kulturális egységet alkotó térség épített emlékeiről. Szándékosan nem műemlékekről, hanem történelmi épületekről, vagyis történeti, építészettörténeti, művészettörténeti értékkel bíró objektumokról van szó, hiszen a különböző országokban különböznek a védelem fogalmai is. Nem csupán a védettet, hanem az értéket, a megőrzendőt keressük és igyekszünk megjeleníteni, függetlenül tehát attól, hogy az jelenleg védelem alatt áll-e.

A HATÁRESET a Kárpát-medencét történeti épületek szempontjából földrajzi fogalmon alapuló, azonban annál némiképp tágabb kulturális egységként értelmezi. Ennek a sokszínű kulturális egységnek a gyökere a Római Birodalom korába nyúlik vissza, majd a középkoron át (természetesen változó számú emléket hagyva maga után) egészen a huszadik század elejéig tartott. A térségben a mai államhatárok kialakulásával nagyobbrészt megszakadtak azok a folyamatok, amelyek ezt a kulturális egységet táplálták, így különösen a második világháború után létrehozott értékek már nem lehetnek részei az adatbázisnak. Így is csaknem kétezer esztendő közös épített örökségét igyekszünk megismerni és megismertetni. A HATÁRESET inventáriumába való bekerülés elsődleges szempontja és feltétele az egyetemes-, illetve a magyar történeti-, építészettörténeti-, művészettörténeti érték megléte, azonban nagyon fontos és az adatlap része az is, hogy mennyire megbecsült örökségi eleme a szóban forgó objektum annak az országnak, amelynek a területén található.

Tovább az összes adatlapra

Összetett keresés

 
További cikkeink