Megújulásunk támogatója:  

 

 

 

Határeset-ajánló

Köztemető Köztemető, Kassa
Az 1867-es kiegyezést követő évtizedekben komoly polgári fejlődésen átmenő, gyarapodó lélekszámú Kassán szükségessé vált egy új, nagy köztemető megnyitása. Ezt a Kassáról déli irányba, az egykor önálló, de ma már a város egyik kerületének számító Bárca falu felé...
Evangélikus erődtemplom Evangélikus erődtemplom, Holcmány
A háromhajós, román-kori oszlopos holcmányi templom a 13. században, a tatárjárás után épülhetett. Ebből a román-kori, Szent Pálnak szentelt templomból napjainkra a nyugati kapu maradt meg, valamint az összes oszlop a főhajó és az oldalhajók között. Keleti végében a szentély...
Szent Mihály és Gábor arkangyalok görög katolikus katedrális Szent Mihály és Gábor arkangyalok görög katolikus katedrális, Szatmárnémeti
A szatmári részeken az unió a Habsburgok törökellenes offenzívájának keretében valósult meg, a katolicizmus reformáció idején elveszett pozícióinak visszaszerzését célozta. A jelenlegi templom 1932–1937 között épült, a város régi, 1803-ban épített görög katolik...
Unitárius templom Unitárius templom, Homoródszentmárton
A Nagyhomoród völgyében fekvő Homoródszentmárton (Mărtiniş) község középpontjában, enyhén kiemelkedő magaslaton áll unitárius temploma. A templomot hajdan hat védőtoronnyal megerősített, ovális alaprajzú várfal övezte. Homoródszentmárton plébániáját az 1333. évi p�...
Szent Kereszt feltalálása plébániatemplom Szent Kereszt feltalálása plébániatemplom, Vulkapordány
A nyugati határszéli falu Árpád-kori eredetű, a fennmaradt írott források először a 13. században említik nevét. A ma álló, Szent Kereszt feltalálása titulusú római katolikus plébániatemploma keletelt tengelyű, egyhajós, nyereg tetős, korai barokk stílusú épület. 1630 és...

Kedves látogató!

A HATÁRESET a műemlékem.hu portál programja a Kárpát-medence, mint kulturális környezet épített örökségének felderítésére, amelyet az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület szakmai segítségével, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával igyekszik megvalósítani.

Célunk, hogy bárki által bővíthető, egységes elvek alapján felépülő adatbázist hozzunk létre - részben pontszerző verseny formájában, játékos szellemben - a Kárpát-medence, e sokszínűségében is kulturális egységet alkotó térség épített emlékeiről. Szándékosan nem műemlékekről, hanem történelmi épületekről, vagyis történeti, építészettörténeti, művészettörténeti értékkel bíró objektumokról van szó, hiszen a különböző országokban különböznek a védelem fogalmai is. Nem csupán a védettet, hanem az értéket, a megőrzendőt keressük és igyekszünk megjeleníteni, függetlenül tehát attól, hogy az jelenleg védelem alatt áll-e.

A HATÁRESET a Kárpát-medencét történeti épületek szempontjából földrajzi fogalmon alapuló, azonban annál némiképp tágabb kulturális egységként értelmezi. Ennek a sokszínű kulturális egységnek a gyökere a Római Birodalom korába nyúlik vissza, majd a középkoron át (természetesen változó számú emléket hagyva maga után) egészen a huszadik század elejéig tartott. A térségben a mai államhatárok kialakulásával nagyobbrészt megszakadtak azok a folyamatok, amelyek ezt a kulturális egységet táplálták, így különösen a második világháború után létrehozott értékek már nem lehetnek részei az adatbázisnak. Így is csaknem kétezer esztendő közös épített örökségét igyekszünk megismerni és megismertetni. A HATÁRESET inventáriumába való bekerülés elsődleges szempontja és feltétele az egyetemes-, illetve a magyar történeti-, építészettörténeti-, művészettörténeti érték megléte, azonban nagyon fontos és az adatlap része az is, hogy mennyire megbecsült örökségi eleme a szóban forgó objektum annak az országnak, amelynek a területén található.

Tovább az összes adatlapra

Összetett keresés

 
További cikkeink