Megújulásunk támogatója:  

 

 

 

Határeset-ajánló

Evangélikus templom Evangélikus templom, Szászörményes
A Küküllőközi dombvidék területén, a Szt. Iván patak mellett fekszik Szászörményes (Irmesch, Ormeniş) falu, melyet először 1319-ben „villa Ermeu” néven említ oklevél. 1370-ben a szász lakosságú településnek már plébániatemploma van, ekkor Miklós a plébánosa...
Református templom Református templom, Bere
Az Érmellék északi szélén, Nagykárolytól 10 km-re fekvő, Mára Csomaközzel összenőtt falu az Árpád-korban a Kaplony nemzetség birtoktestéhez tartozott. A 13. században épült templomát a Szentlélek tiszteletére szentelték. A kisméretű épület eredeti alaprajza nem ismert,...
Evangélikus erődtemplom Evangélikus erődtemplom, Keménynagyszőlős
Az első itt álló templomot feltehetően a 12-13. században idetelepült szászok építették. Írott források nem maradtak fenn róla, és napjainkra csupán a harangtorony alsó része emlékeztet rá. 1476-ban kezdték építeni a Szent László tiszteletére szentelt új templomot, majd 150...
Vasúti híd Vasúti híd, Bény
Az Esztergommal szemben, a Duna partján álló Párkány valamint Léva városok közötti vasúti összeköttetést a Magyar Államvasutak egyik leányvállalata, a Garam-Ipolyvölgyi MÁV-HÉV társaság építtette ki. Ennek az egyvágányú szárnyvonalnak köszönhetően kapcsolódhatott be a...
Szent-Iványi - Jeszenszky kastély Szent-Iványi - Jeszenszky kastély, Bélád
1286-ban a gímesi váruradalom része, később a Berehényi, Majthényi, Jeszenszky és Szent-Iványi családoké volt.1573-ban kirabolta a török A Szent-Iványi család béládi kastélya a 18. század végén épült barokk stílusban. 1874-ben neoklasszicista stílusban bővítették....

Kedves látogató!

A HATÁRESET a műemlékem.hu portál programja a Kárpát-medence, mint kulturális környezet épített örökségének felderítésére, amelyet az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület szakmai segítségével, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával igyekszik megvalósítani.

Célunk, hogy bárki által bővíthető, egységes elvek alapján felépülő adatbázist hozzunk létre - részben pontszerző verseny formájában, játékos szellemben - a Kárpát-medence, e sokszínűségében is kulturális egységet alkotó térség épített emlékeiről. Szándékosan nem műemlékekről, hanem történelmi épületekről, vagyis történeti, építészettörténeti, művészettörténeti értékkel bíró objektumokról van szó, hiszen a különböző országokban különböznek a védelem fogalmai is. Nem csupán a védettet, hanem az értéket, a megőrzendőt keressük és igyekszünk megjeleníteni, függetlenül tehát attól, hogy az jelenleg védelem alatt áll-e.

A HATÁRESET a Kárpát-medencét történeti épületek szempontjából földrajzi fogalmon alapuló, azonban annál némiképp tágabb kulturális egységként értelmezi. Ennek a sokszínű kulturális egységnek a gyökere a Római Birodalom korába nyúlik vissza, majd a középkoron át (természetesen változó számú emléket hagyva maga után) egészen a huszadik század elejéig tartott. A térségben a mai államhatárok kialakulásával nagyobbrészt megszakadtak azok a folyamatok, amelyek ezt a kulturális egységet táplálták, így különösen a második világháború után létrehozott értékek már nem lehetnek részei az adatbázisnak. Így is csaknem kétezer esztendő közös épített örökségét igyekszünk megismerni és megismertetni. A HATÁRESET inventáriumába való bekerülés elsődleges szempontja és feltétele az egyetemes-, illetve a magyar történeti-, építészettörténeti-, művészettörténeti érték megléte, azonban nagyon fontos és az adatlap része az is, hogy mennyire megbecsült örökségi eleme a szóban forgó objektum annak az országnak, amelynek a területén található.

Tovább az összes adatlapra

Összetett keresés

 
További cikkeink