Megújulásunk támogatója:  

 

 

 

Határeset-ajánló

Református templom Református templom, Magyarigen
Gyulafehérvártól északra az Érchegység előterében sík területen, több utcás falu közepén található a templom. Eredetileg két szakaszra osztott védőfalak mögötti területen állhatott egy templom, milyenségéről semmit nem tudunk. A falakon belüli területen legrégebbi épül...
Kereskedelmi kaszinó Kereskedelmi kaszinó, Csáktornya
Az Árpád-kori eredetű, muraközi város a 19. század utolsó évtizedeiben komoly fejlődésnek indult, átalakult belvárosában új középületek, a gyarapodó polgársága révén pedig magánépületek emelkedtek. Ennek sorában épült fel 1904-ben, Böhm Henrik tervei nyomán egy jelle...
Pazini vár Pazini vár, Pazin
A pazini vár első fennmaradt írásos említése a 10. század végéről való, feltehető, hogy ebben az évszázadban épült fel a poreč-i püspökség keleti birtokközpontjaként. A vár körül alakult ki a katlanszerű völgyben a középkori város. A 12. század végén a görzi/goricai...
Patriarchális bazilika Patriarchális bazilika, Aquileia
Aquileia már a Krisztus előtti második században megszületett, akkor még határvárosként az illírek területe mellett. A birodalom növekedése során a kora császárkor idejére a birodalom egyik kereskedelmi és kulturális központjává vált. Ide futott be a Tiberius császár idején...
Krasznahorka vára Krasznahorka vára, Krasznahorkaváralja
A 13. században az ekkor külön családokra szétágazó Ákos nemzetség kezén lévő területen az első várat minden bizonnyal az egymással rokon Máriássyak ill. Batizok építtették. A mai falutól északkeletre, egy dombtetőn álló vár legősibb része egy közel négyzet alaprajzú...

Kedves látogató!

A HATÁRESET a műemlékem.hu portál programja a Kárpát-medence, mint kulturális környezet épített örökségének felderítésére, amelyet az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület szakmai segítségével, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával igyekszik megvalósítani.

Célunk, hogy bárki által bővíthető, egységes elvek alapján felépülő adatbázist hozzunk létre - részben pontszerző verseny formájában, játékos szellemben - a Kárpát-medence, e sokszínűségében is kulturális egységet alkotó térség épített emlékeiről. Szándékosan nem műemlékekről, hanem történelmi épületekről, vagyis történeti, építészettörténeti, művészettörténeti értékkel bíró objektumokról van szó, hiszen a különböző országokban különböznek a védelem fogalmai is. Nem csupán a védettet, hanem az értéket, a megőrzendőt keressük és igyekszünk megjeleníteni, függetlenül tehát attól, hogy az jelenleg védelem alatt áll-e.

A HATÁRESET a Kárpát-medencét történeti épületek szempontjából földrajzi fogalmon alapuló, azonban annál némiképp tágabb kulturális egységként értelmezi. Ennek a sokszínű kulturális egységnek a gyökere a Római Birodalom korába nyúlik vissza, majd a középkoron át (természetesen változó számú emléket hagyva maga után) egészen a huszadik század elejéig tartott. A térségben a mai államhatárok kialakulásával nagyobbrészt megszakadtak azok a folyamatok, amelyek ezt a kulturális egységet táplálták, így különösen a második világháború után létrehozott értékek már nem lehetnek részei az adatbázisnak. Így is csaknem kétezer esztendő közös épített örökségét igyekszünk megismerni és megismertetni. A HATÁRESET inventáriumába való bekerülés elsődleges szempontja és feltétele az egyetemes-, illetve a magyar történeti-, építészettörténeti-, művészettörténeti érték megléte, azonban nagyon fontos és az adatlap része az is, hogy mennyire megbecsült örökségi eleme a szóban forgó objektum annak az országnak, amelynek a területén található.

Tovább az összes adatlapra

Összetett keresés

 
További cikkeink