Zsinagóga

Forrás: Petronella Liskova / Panoramio
Forrás: Petronella Liskova / Panoramio
Forrás: spisskepodhrade.sk
Forrás: spisskepodhrade.sk
Ország: Szlovákia
Szélesség (lat): N 48° 59,877'
Hosszúság (lon): E 20° 45,271'
Védettség van? igen
Védettség száma:
Típus: Zsinagóga
Jelentőség: Egyetemes jelentőség: 2
Jelentőség a szűkebb környezet/adott ország szempontjából: 4
Magyar történelmi jelentőség: 3
A település mai neve: Spiąské Podhradie
A település magyar neve: Szepesváralja
A település német neve: Kirchdrauf
A település latin neve:
Cím: ©tefánikova utca 78.
Egyéb adat:
Rövid leírás: Az országos jelentőségű szepesi vár tövében, már a 12. században létrejött település már az Árpád-korban komoly jelentőségre tett szert a cipszer város. A vártól független, önálló várossá alakulva Szepes megye politikai központjává emelkedett. Bár a 18. század tisztes gyarapodással telt, a modern kori iparosítás - és az ezzel járó társadalmi-gazdasági fejlődés - elkerülte a vidéket, így Szepesváralját is.

A várost az újkorban főleg német-, kisebb részt szlovák, ill. magyar ajkú lakosság lakta. A zsidóság csak 1840-ben nyert jogi lehetőséget arra, hogy betelepedjen ide. Ekkortól viszont dinamikus növekedésnek indult a közösség. 1869-ben már 219-en éltek itt, 1940-re lélekszámuk 485-re emelkedett. Irányzat tekintetében az ortodoxok csoportjába tartoztak, yeshivát és egyéb intézményeket tartottak fenn.

Ma álló zsinagógájuk 1875. körül épült. Mai képét egy tűzvészt követő, 1905-ös helyreállítás nyomán nyerte el. Az épület a 19. századi vidéki zsinagóga-építészet tipikus példája. A téglalap alaprajzú, nyeregtetős épület keleti homlokzata az utcafronthoz illeszkedik. Sarkait és falait óriási, poligonális pillérek erősítik, tetejükön egy-egy jelentős méretű kőből faragott gömbbel. Szimmetrikusan szerkesztett, udvari főhomlokzatát, valamint oldalsó, hosszanti falait nagy méretű, félkörös záradékú ablakok törik át. Timpanonszerű homlokzatán Dávid-csillag motívum látszik, a háromszög csúcsára pedig Mózes kőtábláinak szimbóluma került.

A zsinagóga belső berendezése viszonylag jól megőrződött. A nők számára épült karzatot nagy méretű, öntött vas oszlopok tartják. Az egyetlen térből álló templom belső dekorációja, festett részei jelenleg restaurálás alatt állnak.

A vészkorszakban a szepesváraljai zsidóságot a német és szlovák náci rezsim haláltáborokba deportálta, illetve elüldözte. Ma nem él hitvalló zsidó a városban. Az épületet a Szlovák Nemzeti Múzeum Zsidó Kultúra Múzeuma használja. A karzaton történeti kiállítás kapott helyet, míg a terem különféle kulturális események helyszíne.

Az egykori zsidó temető a várostól kb. 3 km-re, északi irányban található.Adatlapot készítette: szépmíves
Adatfelvétel ideje: 2014-02-03 19:23:52
 
 

Közeli objektumok (légvonalban)

Határeset

 

Összetett keresés