Megújulásunk támogatója:  

 

 

 

Határeset-ajánló

Református templom Református templom, Apátkeresztúr
A Margitta-Székelyhíd műút mentén fekvő kis magyar falu a 14. századi krónikákban tűnik fel először Kerezthur néven, utalva ezzel középkori apátságára, mely a település nevét adta. A falu református temploma 1871-ben eklektikus stílusban épült. Az egyhajós istenháza d�...
Feketehalom vára Feketehalom vára, Feketehalom
Brassótól 14 km-re, a Barcaság Ny-i szélén, a Feketehalom (Zeiden, Codlea) községtől Ny – ÉNy-ra fekvő Kotla-hegyen nevezetes középkori vár maradványai állnak. Feketehalom erődítménye valószínűleg egyike azon öt várnak, melyet a II. Endre által 1211-ben a Barcaságba...
Premontrei templom romja Premontrei templom romja, Érábrány
Szilágysomlyó felé, Margittától 6 kilométerre fekszik Érábrány, amelynek első írásos említése 1290-ből való Abraam formában, 1241-ben Monostorpályi filiáléja Filia Pauli monasterium Abraham. 1412-ben már Monostorabraham néven szerepel, csupán a 20. század első felétől Ér�...
Vityál vára Vityál vára, Nyárádremete
Az egykor Maros-Torda vármegyéhez tartozó Nyárádremetétől (korábbi nevén Köszvényesremetétől) É-ra, 3 km-re fekvő, kb. 800 m magas dombtetőn Árpád-kori vár maradványai rejtőznek a sűrűben. A 12-13. századi várról – mely a korai kelet-erdélyi határvárak egyik tagjá...
Gyertyaszentelő Boldogasszony templom Gyertyaszentelő Boldogasszony templom, Szmrecsán
Az Árpád-kori eredetű faluban az 1300-as évek közepén, egy korábbi fatemplom helyén emelt épület Liptó egyik legszebb temploma. Szabálytalan alaprajzú kőfallal körülvet, egyhajós, keletelt épület. A nyugati torony felett pompás fa galériás, hagymakupolás toronysisakot találun...

Kedves látogató!

A HATÁRESET a műemlékem.hu portál programja a Kárpát-medence, mint kulturális környezet épített örökségének felderítésére, amelyet az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület szakmai segítségével, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával igyekszik megvalósítani.

Célunk, hogy bárki által bővíthető, egységes elvek alapján felépülő adatbázist hozzunk létre - részben pontszerző verseny formájában, játékos szellemben - a Kárpát-medence, e sokszínűségében is kulturális egységet alkotó térség épített emlékeiről. Szándékosan nem műemlékekről, hanem történelmi épületekről, vagyis történeti, építészettörténeti, művészettörténeti értékkel bíró objektumokról van szó, hiszen a különböző országokban különböznek a védelem fogalmai is. Nem csupán a védettet, hanem az értéket, a megőrzendőt keressük és igyekszünk megjeleníteni, függetlenül tehát attól, hogy az jelenleg védelem alatt áll-e.

A HATÁRESET a Kárpát-medencét történeti épületek szempontjából földrajzi fogalmon alapuló, azonban annál némiképp tágabb kulturális egységként értelmezi. Ennek a sokszínű kulturális egységnek a gyökere a Római Birodalom korába nyúlik vissza, majd a középkoron át (természetesen változó számú emléket hagyva maga után) egészen a huszadik század elejéig tartott. A térségben a mai államhatárok kialakulásával nagyobbrészt megszakadtak azok a folyamatok, amelyek ezt a kulturális egységet táplálták, így különösen a második világháború után létrehozott értékek már nem lehetnek részei az adatbázisnak. Így is csaknem kétezer esztendő közös épített örökségét igyekszünk megismerni és megismertetni. A HATÁRESET inventáriumába való bekerülés elsődleges szempontja és feltétele az egyetemes-, illetve a magyar történeti-, építészettörténeti-, művészettörténeti érték megléte, azonban nagyon fontos és az adatlap része az is, hogy mennyire megbecsült örökségi eleme a szóban forgó objektum annak az országnak, amelynek a területén található.

Tovább az összes adatlapra

Összetett keresés

 
További cikkeink