Megújulásunk támogatója:  

 

 

 

Határeset-ajánló

Szabadság-emlékmű Szabadság-emlékmű, Rohonc
Az 1848-as magyar forradalom nyomán megszületett, az ország polgári átalakítását célzó, ún. \"áprilisi törvények\" talán legjelentősebbike megszüntette a megalázó és a társadalmi-gazdasági fejlődést már erősen korlátozó jobbágyságot. Ezt a magyarországi társadalom dö...
Vereckei millenniumi emlékmű maradványai Vereckei millenniumi emlékmű maradványai, Tuholka
Az aprócska ruszin falu a Vereckei-hágó keleti, vagyis galíciai oldalán, az ezeréves országhatár közelében, de már azon kívül helyezkedik el. Kétes nevezetessége folytán mégis szorosan kapcsolódik mind a magyar történelem zivataros 20. századához, mind pedig a Kárpát-medence...
Új ortodox zsinagóga Új ortodox zsinagóga, Kassa
A Felső-magyarországi zsidóság egyik központjának számító Kassára 1841-ig nem települhettek be zsidók. Ennek ellenére a 20. század közepére már bő 11 ezres közösségük élt itt, amely több nagy, ill. kisebb zsinagógát is fenntartott. A legősibb, Harangöntő utcai, régi ort...
Református templom Református templom, Kiskereki
A Nagyvárad–Szatmárnémeti főútvonalon fekvő település első írásos említése 1220-ból származik Kerequi néven, majd 1333-ban Eghazaskerequi, 1454-ben Felsewkereky, Alsokereky, 1479-ben pedig Naghkereky, Kyskereky néven szerepel. Az Ér kanyargó ágai között, a dombok lábán�...
Plébániatemplom (volt ciszterci kolostor) Plébániatemplom (volt ciszterci kolostor), Borsmonostor
Az Árpád-kori eredetű település korai évszázadait alapjában határozta meg, hogy Miskolc nembeli Domokos szlavón bán 1190. körül jelentős, Sopron megyei birtokot adományozott egy itt felépítendő ciszterci kolostor számára. Ezzel egy jeruzsálemi zarándoklatra tett fogadalmát kí...

Kedves látogató!

A HATÁRESET a műemlékem.hu portál programja a Kárpát-medence, mint kulturális környezet épített örökségének felderítésére, amelyet az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület szakmai segítségével, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával igyekszik megvalósítani.

Célunk, hogy bárki által bővíthető, egységes elvek alapján felépülő adatbázist hozzunk létre - részben pontszerző verseny formájában, játékos szellemben - a Kárpát-medence, e sokszínűségében is kulturális egységet alkotó térség épített emlékeiről. Szándékosan nem műemlékekről, hanem történelmi épületekről, vagyis történeti, építészettörténeti, művészettörténeti értékkel bíró objektumokról van szó, hiszen a különböző országokban különböznek a védelem fogalmai is. Nem csupán a védettet, hanem az értéket, a megőrzendőt keressük és igyekszünk megjeleníteni, függetlenül tehát attól, hogy az jelenleg védelem alatt áll-e.

A HATÁRESET a Kárpát-medencét történeti épületek szempontjából földrajzi fogalmon alapuló, azonban annál némiképp tágabb kulturális egységként értelmezi. Ennek a sokszínű kulturális egységnek a gyökere a Római Birodalom korába nyúlik vissza, majd a középkoron át (természetesen változó számú emléket hagyva maga után) egészen a huszadik század elejéig tartott. A térségben a mai államhatárok kialakulásával nagyobbrészt megszakadtak azok a folyamatok, amelyek ezt a kulturális egységet táplálták, így különösen a második világháború után létrehozott értékek már nem lehetnek részei az adatbázisnak. Így is csaknem kétezer esztendő közös épített örökségét igyekszünk megismerni és megismertetni. A HATÁRESET inventáriumába való bekerülés elsődleges szempontja és feltétele az egyetemes-, illetve a magyar történeti-, építészettörténeti-, művészettörténeti érték megléte, azonban nagyon fontos és az adatlap része az is, hogy mennyire megbecsült örökségi eleme a szóban forgó objektum annak az országnak, amelynek a területén található.

Tovább az összes adatlapra

Összetett keresés

 
További cikkeink