Megújulásunk támogatója:  

 

 

 

Határeset-ajánló

Bozóki vár (volt kolostor) Bozóki vár (volt kolostor), Bozók
A mai erődítmény helyén a 12. század első harmadának végén a ciszterciek alapítottak apátságot, amely néhány évtized múlva a premotreiekhez került. Prépostságként Hont megye meghatározó birtokosa volt, azonban a 15. században a huszita harcok során feldúlták. Balassa Zsigmo...
Csáky-kastély Csáky-kastély, Főrév
A Pozsony tőszomszédságában fekvő Főréven gróf Csáky Jenő (18Ő0-1914) minden bizonnyal a család régi úrilakját is felhasználva építtette új kastélyát. A terveket – majd’ három éves munkával – egy pozsonyi építész–építési vállalkozó, Kittler Fer...
Református templom Református templom, Kolozsnéma
A református templom középkori eredetét sejteti, hogy a templom nyugati végében lévő jelenlegi szentélye olyan körépítmény volt, amelyet a 18. századi hajó hozzáépítése idején bontottak meg. A helyi hagyomány szerint a „rotunda” török mecset vagy katolikus kápolna...
Kálvária Kálvária, Boldogasszony
A Kálvária együttes eredetileg közvetlenül a búcsújáró templom szomszédságában épült fel 1683-ban. A Kálváriát, 1958-ban, a restaurálása idején új helyre telepítették. A kőkereszt, s a Szűz Máriát, Szent Jánost és Mária Magdolnát ábrázoló barokk szobrok 1759-ben ké...
Urunk mennybemenetele plébániatemplom Urunk mennybemenetele plébániatemplom, Vöröskő
A magasan fekvő, Észak-gömöri falucska Árpád-kori eredetű. Komolyabb gazdasági jelentőségre a 18. században tett szert, mikor a környék vasércét feldolgozó vasolvasztó telep kezdte meg itt munkáját. (A műhely a 20. sz elejéig állt fenn.) Római katolikus temploma 1825-ből v...

Kedves látogató!

A HATÁRESET a műemlékem.hu portál programja a Kárpát-medence, mint kulturális környezet épített örökségének felderítésére, amelyet az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület szakmai segítségével, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával igyekszik megvalósítani.

Célunk, hogy bárki által bővíthető, egységes elvek alapján felépülő adatbázist hozzunk létre - részben pontszerző verseny formájában, játékos szellemben - a Kárpát-medence, e sokszínűségében is kulturális egységet alkotó térség épített emlékeiről. Szándékosan nem műemlékekről, hanem történelmi épületekről, vagyis történeti, építészettörténeti, művészettörténeti értékkel bíró objektumokról van szó, hiszen a különböző országokban különböznek a védelem fogalmai is. Nem csupán a védettet, hanem az értéket, a megőrzendőt keressük és igyekszünk megjeleníteni, függetlenül tehát attól, hogy az jelenleg védelem alatt áll-e.

A HATÁRESET a Kárpát-medencét történeti épületek szempontjából földrajzi fogalmon alapuló, azonban annál némiképp tágabb kulturális egységként értelmezi. Ennek a sokszínű kulturális egységnek a gyökere a Római Birodalom korába nyúlik vissza, majd a középkoron át (természetesen változó számú emléket hagyva maga után) egészen a huszadik század elejéig tartott. A térségben a mai államhatárok kialakulásával nagyobbrészt megszakadtak azok a folyamatok, amelyek ezt a kulturális egységet táplálták, így különösen a második világháború után létrehozott értékek már nem lehetnek részei az adatbázisnak. Így is csaknem kétezer esztendő közös épített örökségét igyekszünk megismerni és megismertetni. A HATÁRESET inventáriumába való bekerülés elsődleges szempontja és feltétele az egyetemes-, illetve a magyar történeti-, építészettörténeti-, művészettörténeti érték megléte, azonban nagyon fontos és az adatlap része az is, hogy mennyire megbecsült örökségi eleme a szóban forgó objektum annak az országnak, amelynek a területén található.

Tovább az összes adatlapra

Összetett keresés

 
További cikkeink