Megújulásunk támogatója:  

 

 

 

Határeset-ajánló

Vojnics-palota Vojnics-palota, Szabadka
Vojnics Máté palotája (Vörös ház) 1893-ban épült, a tervező Jedlicska János. Francia reneszánsz és neogótikus elemeket tartalmaz. 2007-ben felújították.
Református templom Református templom, Gálospetri
A Nagyvárad–Szatmárnémeti főútvonalon fekvő Értarcsától keletre levő település első említése 1291-ből származik Petri néven, majd 1321-től Galuspeturyként jelenik meg. A Petri helységnév a Péter személynévnek birtoklást kifejező -i képzős származéka. Jelentése P...
Szent Anna római katolikus plébániatemplom Szent Anna római katolikus plébániatemplom, Bácskertes
Kupuszina-Bácskertes török hódoltságot követő újratelepítése (1751) után a bajai és a zombori ferences atyák látták el az itt élő római katolikus hívek lelki gondozását. Az önálló kupuszinai-bácskertesi egyházközösséget báró Klobusiczky Ferenc kalocsai érsek alapítot...
Úti kápolna Úti kápolna, Szentelek
A helység első említése 1289-ből ismert. 1333-ban már állt a Szent Egyed tiszteletére szentelt plébániatemploma és a paplak. 1532-ben a települést elpusztították a törökök, ezután horvát telepesekkel népesítették be. A kis aedicula-kápolna a 19. században épült klasszic...
Jakabfi-ház Jakabfi-ház, Élesd
Jakabfi Lipót kereskedő megbízásából épült Élesd központjában az, az egyszintes ingatlan, amelyet Létai Lajos építész tervezett szecessziós stílusban, ma a polgármesteri hivatal működik benne. Az L alaprajzú épület főhomlokzata észak felé néz. Alacsony lábazatán a járó...

Kedves látogató!

A HATÁRESET a műemlékem.hu portál programja a Kárpát-medence, mint kulturális környezet épített örökségének felderítésére, amelyet az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület szakmai segítségével, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával igyekszik megvalósítani.

Célunk, hogy bárki által bővíthető, egységes elvek alapján felépülő adatbázist hozzunk létre - részben pontszerző verseny formájában, játékos szellemben - a Kárpát-medence, e sokszínűségében is kulturális egységet alkotó térség épített emlékeiről. Szándékosan nem műemlékekről, hanem történelmi épületekről, vagyis történeti, építészettörténeti, művészettörténeti értékkel bíró objektumokról van szó, hiszen a különböző országokban különböznek a védelem fogalmai is. Nem csupán a védettet, hanem az értéket, a megőrzendőt keressük és igyekszünk megjeleníteni, függetlenül tehát attól, hogy az jelenleg védelem alatt áll-e.

A HATÁRESET a Kárpát-medencét történeti épületek szempontjából földrajzi fogalmon alapuló, azonban annál némiképp tágabb kulturális egységként értelmezi. Ennek a sokszínű kulturális egységnek a gyökere a Római Birodalom korába nyúlik vissza, majd a középkoron át (természetesen változó számú emléket hagyva maga után) egészen a huszadik század elejéig tartott. A térségben a mai államhatárok kialakulásával nagyobbrészt megszakadtak azok a folyamatok, amelyek ezt a kulturális egységet táplálták, így különösen a második világháború után létrehozott értékek már nem lehetnek részei az adatbázisnak. Így is csaknem kétezer esztendő közös épített örökségét igyekszünk megismerni és megismertetni. A HATÁRESET inventáriumába való bekerülés elsődleges szempontja és feltétele az egyetemes-, illetve a magyar történeti-, építészettörténeti-, művészettörténeti érték megléte, azonban nagyon fontos és az adatlap része az is, hogy mennyire megbecsült örökségi eleme a szóban forgó objektum annak az országnak, amelynek a területén található.

Tovább az összes adatlapra

Összetett keresés

 
További cikkeink