Megújulásunk támogatója:  

 

 

 

Határeset-ajánló

Ciszterci templom- és kolostorrom Ciszterci templom- és kolostorrom, Kerc
A ciszterci templom és a kolostor a 13. század közepén épült (források szerint 1202-ben alapították) az egresi apátság filiájalént. A 16. században már pusztulásnak indult. Az egykori templomának szentélyét leválasztották és evangélikus templommá alakították át. A kolostor...
Fatemplom Fatemplom, Glód
A kis máramarosi falu az Iza folyóba tartó kis patak völgyében, festői hegyvidéki környezetben fekszik. A település közepén lévő, kerítéssel övezett temetőkertben álló temploma minden bizonnyal a 18. század első felében épült fel, kő alapokra, fa gerendákból. Az egysz...
Keresztelő Szent János plébániatemplom Keresztelő Szent János plébániatemplom, Tornagörgő
A Felső-hegy oldalában fakadó Fej-forrás vize által épített édesvízi mészkő kúpon, a pataktól keletre áll az Árpád-kori eredetű magyar falu ősi plébániatemploma. A keletelt tengelyű, nyeregtetős, oromfalas templom legkorábbi része - az egyenes záródású szentély és a hoz...
Hilleprand-kastély Hilleprand-kastély, Alsó Miholjác
Alsó Miholjác a nevét a 14. században épített templomáról és annak védőszentjéről, Szent Mihályról kapta. Alsó Miholjác a török alóli felszabadulásától 1721 végéig, az Udvari kamara rendelkezése alá tartozott. 1721. december 31-től Alsó Miholjác története egybe esett...
Bethlen-várkastély Bethlen-várkastély, Bún
A négy saroktornyos, valaha külső falakkal és sarokbástyákkal megépített várkastély romjait a Küküllőközi dombvidék területén, a mai Bún község központjától délre, 1,5 km-re, a Nagy-Küküllő egykori kanyarulatában találjuk. Kisbún már a 16. században a Bethlen család�...

Kedves látogató!

A HATÁRESET a műemlékem.hu portál programja a Kárpát-medence, mint kulturális környezet épített örökségének felderítésére, amelyet az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület szakmai segítségével, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával igyekszik megvalósítani.

Célunk, hogy bárki által bővíthető, egységes elvek alapján felépülő adatbázist hozzunk létre - részben pontszerző verseny formájában, játékos szellemben - a Kárpát-medence, e sokszínűségében is kulturális egységet alkotó térség épített emlékeiről. Szándékosan nem műemlékekről, hanem történelmi épületekről, vagyis történeti, építészettörténeti, művészettörténeti értékkel bíró objektumokról van szó, hiszen a különböző országokban különböznek a védelem fogalmai is. Nem csupán a védettet, hanem az értéket, a megőrzendőt keressük és igyekszünk megjeleníteni, függetlenül tehát attól, hogy az jelenleg védelem alatt áll-e.

A HATÁRESET a Kárpát-medencét történeti épületek szempontjából földrajzi fogalmon alapuló, azonban annál némiképp tágabb kulturális egységként értelmezi. Ennek a sokszínű kulturális egységnek a gyökere a Római Birodalom korába nyúlik vissza, majd a középkoron át (természetesen változó számú emléket hagyva maga után) egészen a huszadik század elejéig tartott. A térségben a mai államhatárok kialakulásával nagyobbrészt megszakadtak azok a folyamatok, amelyek ezt a kulturális egységet táplálták, így különösen a második világháború után létrehozott értékek már nem lehetnek részei az adatbázisnak. Így is csaknem kétezer esztendő közös épített örökségét igyekszünk megismerni és megismertetni. A HATÁRESET inventáriumába való bekerülés elsődleges szempontja és feltétele az egyetemes-, illetve a magyar történeti-, építészettörténeti-, művészettörténeti érték megléte, azonban nagyon fontos és az adatlap része az is, hogy mennyire megbecsült örökségi eleme a szóban forgó objektum annak az országnak, amelynek a területén található.

Tovább az összes adatlapra

Összetett keresés

 
További cikkeink