Megújulásunk támogatója:  

 

 

 

Határeset-ajánló

Torna vármegye székháza Torna vármegye székháza, Torna
Az Árpád-kori erdőispánságból kialakult Torna vármegye névadó települése a mai Torna község. Itt alakult ki a megye igazgatási és egyházi központja. Az ország legkisebb vármegyéje folyamatosan küszködött azzal, hogy kis területe miatt szinte lehetetlen volt saját intézmény...
Váncsfalva vára Váncsfalva vára, Váncsfalva
A Máramaros vármegyei Gutin- (Gutony-) hegység és a Lápos-hegység É-i lábánál húzódó dombvidéken, az itt ÉNy-ra tartó Iza-patak bal partján terül el Váncsfalva (Onceşti) község. A falutól ÉK-re, 2,5 km-re lévő, fenyőerdővel borított hegycsúcson található a vár. A...
Laták-kereszt Laták-kereszt, Törökfalu
A katolikus népi vallásosság jellegzetes emlékei a ránk maradt, út széli keresztek A vajdasági Törökfalu területén is jónéhány ilyen kereszt készült, zömmel a 19. század végén és a 20. század első felében. A településről nyugati irányban, Kavilló felé vezető, keske...
Csonka-torony Csonka-torony, Nagyszalonta
Az egykori nagyszalontai vár egyetlen megmaradt, látható eleme. A várat 1636-ban fejezték be, nagy része azonban már 1658-ban megsemmisült, egyes feltételezések szerint a törökök pusztították el, mások szerint a fejedelem parancsára rombolták le, nehogy török kézre kerüljön. A...
Mikes-kastély Mikes-kastély, Zabola
A mai, domboldalban álló kastély magja (a pince, valamint az első két szint) a kutatások szerint a 16. században épült egy korábbi, erődített épület maradványainak helyén. Itt gyerekeskedett a 17. század végén Mikes Kelemen, II. Rákóczi Ferenc hűséges titkára, aki a török b...

Kedves látogató!

A HATÁRESET a műemlékem.hu portál programja a Kárpát-medence, mint kulturális környezet épített örökségének felderítésére, amelyet az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület szakmai segítségével, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával igyekszik megvalósítani.

Célunk, hogy bárki által bővíthető, egységes elvek alapján felépülő adatbázist hozzunk létre - részben pontszerző verseny formájában, játékos szellemben - a Kárpát-medence, e sokszínűségében is kulturális egységet alkotó térség épített emlékeiről. Szándékosan nem műemlékekről, hanem történelmi épületekről, vagyis történeti, építészettörténeti, művészettörténeti értékkel bíró objektumokról van szó, hiszen a különböző országokban különböznek a védelem fogalmai is. Nem csupán a védettet, hanem az értéket, a megőrzendőt keressük és igyekszünk megjeleníteni, függetlenül tehát attól, hogy az jelenleg védelem alatt áll-e.

A HATÁRESET a Kárpát-medencét történeti épületek szempontjából földrajzi fogalmon alapuló, azonban annál némiképp tágabb kulturális egységként értelmezi. Ennek a sokszínű kulturális egységnek a gyökere a Római Birodalom korába nyúlik vissza, majd a középkoron át (természetesen változó számú emléket hagyva maga után) egészen a huszadik század elejéig tartott. A térségben a mai államhatárok kialakulásával nagyobbrészt megszakadtak azok a folyamatok, amelyek ezt a kulturális egységet táplálták, így különösen a második világháború után létrehozott értékek már nem lehetnek részei az adatbázisnak. Így is csaknem kétezer esztendő közös épített örökségét igyekszünk megismerni és megismertetni. A HATÁRESET inventáriumába való bekerülés elsődleges szempontja és feltétele az egyetemes-, illetve a magyar történeti-, építészettörténeti-, művészettörténeti érték megléte, azonban nagyon fontos és az adatlap része az is, hogy mennyire megbecsült örökségi eleme a szóban forgó objektum annak az országnak, amelynek a területén található.

Tovább az összes adatlapra

Összetett keresés

 
További cikkeink