Megújulásunk támogatója:  

 

 

 

Határeset-ajánló

Dobsa-kúria és kripta Dobsa-kúria és kripta, Kosgyán
A Nagyvárad–Belényes főúton, a robogányi letérőtől balra, a Vida-patak völgyében fekvő település első okleveles említése 1508-ból származik Kosdanfalwa néven, a Telegdi família részére adott királyi új adománylevélben. A Belényesi- medencében fekvő román falu...
Szent Illés próféta román ortodox templom Szent Illés próféta román ortodox templom, Kevevára
A Szent Illés prófétának (román: Sfântului Prooroc Ilie, szerb: Sveti Prorok Ilija) szentelt templomot Kevevára központjában emelték a romániai Petru Slarb és fia tervei alapján. Az egyhajós épületet félkörös apszis zárja. A harangtorony a nyugati homlokzat fölé magasodik. A ho...
Nagyboldogasszony római katolikus plébániatemplom Nagyboldogasszony római katolikus plébániatemplom, Szolyva
A település a 12. században a Beth család, a 13. század elején Bánk bán vejének, Simon főispánnak tulajdonában volt, akitől II. Endre király elkobozta az 1214. évi merénylet után. 1433-ban a Perényiek kezén volt. 1728-tól Szolyva is Schönborn-uradalom. E család jelentős iparos...
Egykori pálos kolostor Egykori pálos kolostor, Santa Maria di Galeria
A Rómától északra lévő templomot 1512-ben kapták meg II. Gyula pápától a magyar pálosok, akik 1454-től működtek a római Chiesa di S. Stefano Rotondóban. A háromhajós templomhoz (Chiesa di S. Maria is Celsano) a 16. század során építettek ki kolostort a szerzetesek. A S. Stefano...
Kisfaludy Sándor emléktáblája Kisfaludy Sándor emléktáblája, Pozsony
Pozsony, az akkori főváros, a 18. század végére egyértelműen Magyarország gazdasági és kulturális központjává vált, számos kormányszerv és intézmény székhelye volt. Kisfaludy Sándor (1772-1844) költő, politikus és dunántúli földbirtokos tanulmányait e városban vége...

Kedves látogató!

A HATÁRESET a műemlékem.hu portál programja a Kárpát-medence, mint kulturális környezet épített örökségének felderítésére, amelyet az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület szakmai segítségével, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával igyekszik megvalósítani.

Célunk, hogy bárki által bővíthető, egységes elvek alapján felépülő adatbázist hozzunk létre - részben pontszerző verseny formájában, játékos szellemben - a Kárpát-medence, e sokszínűségében is kulturális egységet alkotó térség épített emlékeiről. Szándékosan nem műemlékekről, hanem történelmi épületekről, vagyis történeti, építészettörténeti, művészettörténeti értékkel bíró objektumokról van szó, hiszen a különböző országokban különböznek a védelem fogalmai is. Nem csupán a védettet, hanem az értéket, a megőrzendőt keressük és igyekszünk megjeleníteni, függetlenül tehát attól, hogy az jelenleg védelem alatt áll-e.

A HATÁRESET a Kárpát-medencét történeti épületek szempontjából földrajzi fogalmon alapuló, azonban annál némiképp tágabb kulturális egységként értelmezi. Ennek a sokszínű kulturális egységnek a gyökere a Római Birodalom korába nyúlik vissza, majd a középkoron át (természetesen változó számú emléket hagyva maga után) egészen a huszadik század elejéig tartott. A térségben a mai államhatárok kialakulásával nagyobbrészt megszakadtak azok a folyamatok, amelyek ezt a kulturális egységet táplálták, így különösen a második világháború után létrehozott értékek már nem lehetnek részei az adatbázisnak. Így is csaknem kétezer esztendő közös épített örökségét igyekszünk megismerni és megismertetni. A HATÁRESET inventáriumába való bekerülés elsődleges szempontja és feltétele az egyetemes-, illetve a magyar történeti-, építészettörténeti-, művészettörténeti érték megléte, azonban nagyon fontos és az adatlap része az is, hogy mennyire megbecsült örökségi eleme a szóban forgó objektum annak az országnak, amelynek a területén található.

Tovább az összes adatlapra

Összetett keresés

 
További cikkeink