Megújulásunk támogatója:  

 

 

 

Határeset-ajánló

Református templom Református templom, Aranyosgerend
Az Árpád-kori eredetű falu Erdély egyik fontos, ősi útvonala mellett fekszik. Első írásos említése 1268-ból való: terra Gerende. A Gerendi család ősi birtoka. Ők építtették a román stílusú templomot és a 18. századi kastélyt elődjét is. A falu egykori plébániatemploma...
Kossuth Lajos lakása Kossuth Lajos lakása, Torino
Miután Kossuth Lajos 1882-ben eladta collegnoi villáját, Torinóba költözött, ahol a belvárosban, a Via dei Mille 22. szám alatti házban vásárolt magának lakást. Kossuth otthona az első emeleten, az épület jobboldali részében volt. Az erkély mellett ma is olvashatjuk „Luigi...
Prandau-Normann várkastély Prandau-Normann várkastély, Valpó
A vár első említése az 1430-as évekből származik, valószínűleg a század elején kezdték építeni a Marótiak. A törökök az akkor Perényi-várat 1543-ban foglalták el, s csak 1687-ben került vissza végleg a magyar királysághoz. A várat az uradalommal együtt 1721-ben a Prendau-...
Bozóki vár (volt kolostor) Bozóki vár (volt kolostor), Bozók
A mai erődítmény helyén a 12. század első harmadának végén a ciszterciek alapítottak apátságot, amely néhány évtized múlva a premotreiekhez került. Prépostságként Hont megye meghatározó birtokosa volt, azonban a 15. században a huszita harcok során feldúlták. Balassa Zsigmo...
Sturman Márton emlékoszlopa Sturman Márton emlékoszlopa, Rimabrézó
A Rimai Coaltio vasipari társaság Sturman Márton vasgyáros hathatós közreműködésével jött létre 1810-ben. Célja a gömöri és Murány-menti vasiparosok összefogása, a termelési folyamatok összehangolása, modernizálása volt. A Coalitio tagjai a helyi vasércbányászatban és vas...

Kedves látogató!

A HATÁRESET a műemlékem.hu portál programja a Kárpát-medence, mint kulturális környezet épített örökségének felderítésére, amelyet az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület szakmai segítségével, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával igyekszik megvalósítani.

Célunk, hogy bárki által bővíthető, egységes elvek alapján felépülő adatbázist hozzunk létre - részben pontszerző verseny formájában, játékos szellemben - a Kárpát-medence, e sokszínűségében is kulturális egységet alkotó térség épített emlékeiről. Szándékosan nem műemlékekről, hanem történelmi épületekről, vagyis történeti, építészettörténeti, művészettörténeti értékkel bíró objektumokról van szó, hiszen a különböző országokban különböznek a védelem fogalmai is. Nem csupán a védettet, hanem az értéket, a megőrzendőt keressük és igyekszünk megjeleníteni, függetlenül tehát attól, hogy az jelenleg védelem alatt áll-e.

A HATÁRESET a Kárpát-medencét történeti épületek szempontjából földrajzi fogalmon alapuló, azonban annál némiképp tágabb kulturális egységként értelmezi. Ennek a sokszínű kulturális egységnek a gyökere a Római Birodalom korába nyúlik vissza, majd a középkoron át (természetesen változó számú emléket hagyva maga után) egészen a huszadik század elejéig tartott. A térségben a mai államhatárok kialakulásával nagyobbrészt megszakadtak azok a folyamatok, amelyek ezt a kulturális egységet táplálták, így különösen a második világháború után létrehozott értékek már nem lehetnek részei az adatbázisnak. Így is csaknem kétezer esztendő közös épített örökségét igyekszünk megismerni és megismertetni. A HATÁRESET inventáriumába való bekerülés elsődleges szempontja és feltétele az egyetemes-, illetve a magyar történeti-, építészettörténeti-, művészettörténeti érték megléte, azonban nagyon fontos és az adatlap része az is, hogy mennyire megbecsült örökségi eleme a szóban forgó objektum annak az országnak, amelynek a területén található.

Tovább az összes adatlapra

Összetett keresés

 
További cikkeink