Megújulásunk támogatója:  

 

 

 

Határeset-ajánló

Börtön Börtön, Máramarossziget
Az máramarosszigeti börtönt 1896. és 1899. között emelték, a vármegye köztörvényes elítéltjei számára. A funkciójából adódóan is egyszerű kialakítású, zárt és szigorú benyomást keltő, hatalmas méretű, három szintes épület utcafronton áll. Az épületet 1948-tó...
Magtár (Granárium) Magtár (Granárium), Szádalmás
A ma országhatárral kettévágott Gömör-Tornai Karszt vidékének egyik Árpád-kori eredetű települése, Almás falu a 17-19. században az Eszterházyak birtokában volt, részét képezte a szádvári uradalomnak. (Az Almással egykor szomszédos Szádvár ma Szögliget határába tartozik...
Déva vára Déva vára, Déva
A Maros mentén haladó fontos kereskedelmi út mellett áll a Várhegy, egy 371 m magas vulkanikus kúp – ezen található Déva vára. A területen már a római korban volt erődítés, a mai várat a 13. század elején kezdték el építeni. Ez a legrégebbi királyi várak egyike. A tat�...
Református templom Református templom, Bere
Az Érmellék északi szélén, Nagykárolytól 10 km-re fekvő, Mára Csomaközzel összenőtt falu az Árpád-korban a Kaplony nemzetség birtoktestéhez tartozott. A 13. században épült templomát a Szentlélek tiszteletére szentelték. A kisméretű épület eredeti alaprajza nem ismert,...
Klopacska Klopacska, Selmecbánya
1681-ben épült \"kopogtató\", amelynek tornyából a napi műszak kezdetét jelezték a bányaváros lakói számára. Az innen leadott hangjelzést a bányásztemetések kísérőjeként is használták.

Kedves látogató!

A HATÁRESET a műemlékem.hu portál programja a Kárpát-medence, mint kulturális környezet épített örökségének felderítésére, amelyet az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület szakmai segítségével, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával igyekszik megvalósítani.

Célunk, hogy bárki által bővíthető, egységes elvek alapján felépülő adatbázist hozzunk létre - részben pontszerző verseny formájában, játékos szellemben - a Kárpát-medence, e sokszínűségében is kulturális egységet alkotó térség épített emlékeiről. Szándékosan nem műemlékekről, hanem történelmi épületekről, vagyis történeti, építészettörténeti, művészettörténeti értékkel bíró objektumokról van szó, hiszen a különböző országokban különböznek a védelem fogalmai is. Nem csupán a védettet, hanem az értéket, a megőrzendőt keressük és igyekszünk megjeleníteni, függetlenül tehát attól, hogy az jelenleg védelem alatt áll-e.

A HATÁRESET a Kárpát-medencét történeti épületek szempontjából földrajzi fogalmon alapuló, azonban annál némiképp tágabb kulturális egységként értelmezi. Ennek a sokszínű kulturális egységnek a gyökere a Római Birodalom korába nyúlik vissza, majd a középkoron át (természetesen változó számú emléket hagyva maga után) egészen a huszadik század elejéig tartott. A térségben a mai államhatárok kialakulásával nagyobbrészt megszakadtak azok a folyamatok, amelyek ezt a kulturális egységet táplálták, így különösen a második világháború után létrehozott értékek már nem lehetnek részei az adatbázisnak. Így is csaknem kétezer esztendő közös épített örökségét igyekszünk megismerni és megismertetni. A HATÁRESET inventáriumába való bekerülés elsődleges szempontja és feltétele az egyetemes-, illetve a magyar történeti-, építészettörténeti-, művészettörténeti érték megléte, azonban nagyon fontos és az adatlap része az is, hogy mennyire megbecsült örökségi eleme a szóban forgó objektum annak az országnak, amelynek a területén található.

Tovább az összes adatlapra

Összetett keresés

 
További cikkeink