Megújulásunk támogatója:  

 

 

 

Határeset-ajánló

Kassa erődje Kassa erődje, Kassa
Kassa a 17. századra egyértelműen Felső-Magyarország legfontosabb központjává, gazdasági, igazgatási, kulturális és katonai centrumává vált. Stratégiai jelentőségét az adta, hogy Kassa a Habsburg uralom alatt álló királyi Magyarország és a független Erdély közötti útvona...
Mária Mennybemenetele székesegyház Mária Mennybemenetele székesegyház, Póla
Keletelt, három hajóra osztott, sík mennyezetes templomépület. Az átépítések dacára a belső tere még mindig őrzi román stílusát. A székesegyház mai tömegét a kora középkorban, a 10. században nyerte el a korábbi római kori bazilika átalakításával (Póla a 6. századtól...
Szent Erzsébet-templom Szent Erzsébet-templom, Rárósmulyad
Az első magyarországi vasbeton elemekből épült, nemzeti formanyelvet használó templom. Tervezte Medgyaszay István (1877-1959). Készült 1910-ben.
Erdőfalva vára Erdőfalva vára, Erdőfalva
Az erdélyi Érchegység délkeleti részén, a festői Glodi szorostól kissé délre találjuk Erdőfalva /Ardeu/ községet, ahová legkönnyebben Szászváros /Orăştie/ felől Algyógyon keresztül juthatunk el. Mielőtt a faluba érnénk, az út bal oldalán szemünkbe ötlik a Várhegy, amel...
Szeplőtelen fogantatás plébániatemplom Szeplőtelen fogantatás plébániatemplom, Csíkménaság
Csíkmenaság, az Alcsíki-medence egyik peremfaluja 25 kilométerre fekszik a megyeközponttól, Csíkszeredától. Sepsiszentgyörgyre tartva Szentkirály után balra, a 123C jelzésű útra térve közelítjük meg. A helységet 1567-ben a pápai regestrum Menasság néven 67 kapuval, a Csíki-...

Kedves látogató!

A HATÁRESET a műemlékem.hu portál programja a Kárpát-medence, mint kulturális környezet épített örökségének felderítésére, amelyet az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület szakmai segítségével, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával igyekszik megvalósítani.

Célunk, hogy bárki által bővíthető, egységes elvek alapján felépülő adatbázist hozzunk létre - részben pontszerző verseny formájában, játékos szellemben - a Kárpát-medence, e sokszínűségében is kulturális egységet alkotó térség épített emlékeiről. Szándékosan nem műemlékekről, hanem történelmi épületekről, vagyis történeti, építészettörténeti, művészettörténeti értékkel bíró objektumokról van szó, hiszen a különböző országokban különböznek a védelem fogalmai is. Nem csupán a védettet, hanem az értéket, a megőrzendőt keressük és igyekszünk megjeleníteni, függetlenül tehát attól, hogy az jelenleg védelem alatt áll-e.

A HATÁRESET a Kárpát-medencét történeti épületek szempontjából földrajzi fogalmon alapuló, azonban annál némiképp tágabb kulturális egységként értelmezi. Ennek a sokszínű kulturális egységnek a gyökere a Római Birodalom korába nyúlik vissza, majd a középkoron át (természetesen változó számú emléket hagyva maga után) egészen a huszadik század elejéig tartott. A térségben a mai államhatárok kialakulásával nagyobbrészt megszakadtak azok a folyamatok, amelyek ezt a kulturális egységet táplálták, így különösen a második világháború után létrehozott értékek már nem lehetnek részei az adatbázisnak. Így is csaknem kétezer esztendő közös épített örökségét igyekszünk megismerni és megismertetni. A HATÁRESET inventáriumába való bekerülés elsődleges szempontja és feltétele az egyetemes-, illetve a magyar történeti-, építészettörténeti-, művészettörténeti érték megléte, azonban nagyon fontos és az adatlap része az is, hogy mennyire megbecsült örökségi eleme a szóban forgó objektum annak az országnak, amelynek a területén található.

Tovább az összes adatlapra

Összetett keresés

 
További cikkeink