Megújulásunk támogatója:  

 

 

 

Határeset-ajánló

Kőhidak Kőhidak, Nagykuncfalva
Bár a Felvidék településein ma már viszonylag kevés a kőből épült közúti híd, az egykor Szepes megyéhez tartozó Nagykuncfalván több is megtalálható belőle. Több kisebb patak tart itt a falu fölé északról emelkedő dombok irányából a falutól délre kanyargó Gölnic foly�...
Tamási Áron szülőháza Tamási Áron szülőháza, Farkaslaka
A falu északi részén, egy kis közben álló épület jellegzetes székely porta képét mutatja. A ház boronafalú, teteje zsindellyel fedett. Udvarán melléképület és mindenféle gazdasági épület áll. A külső szobában született Tamási Áron Kossuth-díjas író 1897. szeptember 19...
Hajómalom Hajómalom, Gúta
A Kisalföld minden korban az ország egyik éléskamrájának, legfőbb gabonatermő vidékének számított. A búzát és egyéb szemes terményt a géperejű malmok bevezetése előtt e vidéken rend szerint vízimalmokban őrölték meg. A víz mozgási energiáját kinyerő vízimalmoknak a k�...
Hátszeg vára Hátszeg vára, Váralja
A Ruszka-havasok Sztrigy (Strél) hegysorában, a Hátszegi-medence É-i részében, a Ny-ról érkező Hátszegi-patak mellett fekszik Hátszeg (Haţeg) település. Hátszeg és környékének területén a XI-XII. században darócok (királyi vadászok) éltek, román kenézekről először egy...
Parasztvár Parasztvár, Székelyzsombor
Az Oltmelléki hegysor Homoródi ágát a Hargitához tartozó Rika-hegységtől elválasztó Kis-Homoród patak két partján fekszik Székelyzsombor (Jimbor) falu. Felette magasodik Székelyzsmobor vára. A 16-17. században állt fenn a vár, okleveles nyoma alig maradt. A szász eredetű falu...

Kedves látogató!

A HATÁRESET a műemlékem.hu portál programja a Kárpát-medence, mint kulturális környezet épített örökségének felderítésére, amelyet az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület szakmai segítségével, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával igyekszik megvalósítani.

Célunk, hogy bárki által bővíthető, egységes elvek alapján felépülő adatbázist hozzunk létre - részben pontszerző verseny formájában, játékos szellemben - a Kárpát-medence, e sokszínűségében is kulturális egységet alkotó térség épített emlékeiről. Szándékosan nem műemlékekről, hanem történelmi épületekről, vagyis történeti, építészettörténeti, művészettörténeti értékkel bíró objektumokról van szó, hiszen a különböző országokban különböznek a védelem fogalmai is. Nem csupán a védettet, hanem az értéket, a megőrzendőt keressük és igyekszünk megjeleníteni, függetlenül tehát attól, hogy az jelenleg védelem alatt áll-e.

A HATÁRESET a Kárpát-medencét történeti épületek szempontjából földrajzi fogalmon alapuló, azonban annál némiképp tágabb kulturális egységként értelmezi. Ennek a sokszínű kulturális egységnek a gyökere a Római Birodalom korába nyúlik vissza, majd a középkoron át (természetesen változó számú emléket hagyva maga után) egészen a huszadik század elejéig tartott. A térségben a mai államhatárok kialakulásával nagyobbrészt megszakadtak azok a folyamatok, amelyek ezt a kulturális egységet táplálták, így különösen a második világháború után létrehozott értékek már nem lehetnek részei az adatbázisnak. Így is csaknem kétezer esztendő közös épített örökségét igyekszünk megismerni és megismertetni. A HATÁRESET inventáriumába való bekerülés elsődleges szempontja és feltétele az egyetemes-, illetve a magyar történeti-, építészettörténeti-, művészettörténeti érték megléte, azonban nagyon fontos és az adatlap része az is, hogy mennyire megbecsült örökségi eleme a szóban forgó objektum annak az országnak, amelynek a területén található.

Tovább az összes adatlapra

Összetett keresés

 
További cikkeink