Megújulásunk támogatója:  

 

 

 

Határeset-ajánló

Erdőd vára Erdőd vára, Erdőd
Erdőd (Ardud) az Alföld ÉK-i szélén, a Kraszna-Szamos közén, a Bükk-hegység ÉNy-i lábához csatlakozó alacsony dombvidék végében, a Sós patak mellett fekszik. A helységet 1215-ben Herdeud, 1216-ban Erdowd, 1231-ben Erdeud néven említik az oklevelek. A falu nevezetes szülötte...
Szent Sebestyén-oszlop Szent Sebestyén-oszlop, Selegszántó
A település első említése 1245-ből való. Szent András apostolnak szentelt temploma már 1390-ben is állt. A törökök háromszor is felperzselték a falut, az elpusztult lakosság pótlására a 16. században horvátokat hoztak. Bocskai István és Bethlen Gábor seregei is feldúlták, 1...
Szentmihálykő vára Szentmihálykő vára, Tótfalud
Az Érchegység Ompolymelléki (Zalatnai) hegysorának K-i részében, az itt ÉK-re tartó Ompoly jobb partján, a D-DK-ről érkező Tótfaludi-patak torkolatánál fekszik Tótfalud (Tăuţi) község. A falu fölötti Szentmihálykő tetejét a magaslatról elnevezett Szentmihálykő (Szádk�...
Liszt Ferenc mellszobra Liszt Ferenc mellszobra, Pozsony
A pozsonyi belváros szívében, az Urak utcája (Panská ulica) nyugati végén kialakult, a 18. század végéig temetőként használt, kis teresedésről egy, a középkori városfal nyomvonalát követő támfal közepén épült lépcsőn juthatunk fel a Szent Márton dóm déli homlokzatához...
Református templom Református templom, Nagytoronya
A templom legjelentősebb része a románkori hajó, nyugati végén karzattal, mely toronyban folytatódik. Patrocíniuma 1335-től Szent Mihály. A nagytoronyai beálló középtornyos nyugati karzatnak – helyileg, formailag és az építéshez használt azonos méretű téglák alapján is...

Kedves látogató!

A HATÁRESET a műemlékem.hu portál programja a Kárpát-medence, mint kulturális környezet épített örökségének felderítésére, amelyet az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület szakmai segítségével, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával igyekszik megvalósítani.

Célunk, hogy bárki által bővíthető, egységes elvek alapján felépülő adatbázist hozzunk létre - részben pontszerző verseny formájában, játékos szellemben - a Kárpát-medence, e sokszínűségében is kulturális egységet alkotó térség épített emlékeiről. Szándékosan nem műemlékekről, hanem történelmi épületekről, vagyis történeti, építészettörténeti, művészettörténeti értékkel bíró objektumokról van szó, hiszen a különböző országokban különböznek a védelem fogalmai is. Nem csupán a védettet, hanem az értéket, a megőrzendőt keressük és igyekszünk megjeleníteni, függetlenül tehát attól, hogy az jelenleg védelem alatt áll-e.

A HATÁRESET a Kárpát-medencét történeti épületek szempontjából földrajzi fogalmon alapuló, azonban annál némiképp tágabb kulturális egységként értelmezi. Ennek a sokszínű kulturális egységnek a gyökere a Római Birodalom korába nyúlik vissza, majd a középkoron át (természetesen változó számú emléket hagyva maga után) egészen a huszadik század elejéig tartott. A térségben a mai államhatárok kialakulásával nagyobbrészt megszakadtak azok a folyamatok, amelyek ezt a kulturális egységet táplálták, így különösen a második világháború után létrehozott értékek már nem lehetnek részei az adatbázisnak. Így is csaknem kétezer esztendő közös épített örökségét igyekszünk megismerni és megismertetni. A HATÁRESET inventáriumába való bekerülés elsődleges szempontja és feltétele az egyetemes-, illetve a magyar történeti-, építészettörténeti-, művészettörténeti érték megléte, azonban nagyon fontos és az adatlap része az is, hogy mennyire megbecsült örökségi eleme a szóban forgó objektum annak az országnak, amelynek a területén található.

Tovább az összes adatlapra

Összetett keresés

 
További cikkeink