Megújulásunk támogatója:  

 

 

 

Határeset-ajánló

Harangtorony Harangtorony, Ménhárd
A mai formájában reneszánsz harangtorony a Szent Szervác plébániatemplomtól délkeletre, a domb alacsonyabb részén áll. Létezett egy gótikus stílusú elődje, annak az építési ideje azonban nem ismert, feltehetően 16. századi. Ennek átépítésével jött létre a ma látható, p�...
Ungvári vár Ungvári vár, Ungvár
Az irodalmi adatok három ungvári vár létezéséről szólnak. Az 1. vár lehetett az Anonymus krónikájában említett „Castrom Hung”, amely már a honfoglaló magyarok bejövetelekor létezett. Valószínűleg földvár volt és a mai Deregnyő község felett terült el ott, aho...
Evangélikus lelkészlak Evangélikus lelkészlak, Pinkafő
A település mai neve már 1289-ben olvasható a forrásokban (Pinkafelde). A terület 1644-től a Batthyány család uradalma. A pinkafői evangélikus közösség II. József türelmi rendelete után szerveződött meg. A templomot 1783-85 között építették késő barokk stílusban. E temp...
Mészáros-kastély Mészáros-kastély, Kolta
A köznemesi származású Mészáros Károly és felesége, Ribáry Mária Budapesten élt, ahol a társadalmi és szellemi életben aktív részt vállaltak. A férj halála után, 1898-ban özvegye megvett egy régi kúria-épületet Koltán, melyet nyaralókastéllyá alakíttatott. Itt töltöt...
Vasile Lucaciu emlékház Vasile Lucaciu emlékház, Apa
Apa település 38 km-re fekszik Szatmárnémetitől az E671-es európai út mentén. Itt született 1852-ben dr. Vasile Lucaciu, akinek papi, tanári és politikai pályáját az erdélyi román nép sorsáért való küzdelem töltötte ki. A nemzetiségi jogokért vívott harcáért, memorandi...

Kedves látogató!

A HATÁRESET a műemlékem.hu portál programja a Kárpát-medence, mint kulturális környezet épített örökségének felderítésére, amelyet az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület szakmai segítségével, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával igyekszik megvalósítani.

Célunk, hogy bárki által bővíthető, egységes elvek alapján felépülő adatbázist hozzunk létre - részben pontszerző verseny formájában, játékos szellemben - a Kárpát-medence, e sokszínűségében is kulturális egységet alkotó térség épített emlékeiről. Szándékosan nem műemlékekről, hanem történelmi épületekről, vagyis történeti, építészettörténeti, művészettörténeti értékkel bíró objektumokról van szó, hiszen a különböző országokban különböznek a védelem fogalmai is. Nem csupán a védettet, hanem az értéket, a megőrzendőt keressük és igyekszünk megjeleníteni, függetlenül tehát attól, hogy az jelenleg védelem alatt áll-e.

A HATÁRESET a Kárpát-medencét történeti épületek szempontjából földrajzi fogalmon alapuló, azonban annál némiképp tágabb kulturális egységként értelmezi. Ennek a sokszínű kulturális egységnek a gyökere a Római Birodalom korába nyúlik vissza, majd a középkoron át (természetesen változó számú emléket hagyva maga után) egészen a huszadik század elejéig tartott. A térségben a mai államhatárok kialakulásával nagyobbrészt megszakadtak azok a folyamatok, amelyek ezt a kulturális egységet táplálták, így különösen a második világháború után létrehozott értékek már nem lehetnek részei az adatbázisnak. Így is csaknem kétezer esztendő közös épített örökségét igyekszünk megismerni és megismertetni. A HATÁRESET inventáriumába való bekerülés elsődleges szempontja és feltétele az egyetemes-, illetve a magyar történeti-, építészettörténeti-, művészettörténeti érték megléte, azonban nagyon fontos és az adatlap része az is, hogy mennyire megbecsült örökségi eleme a szóban forgó objektum annak az országnak, amelynek a területén található.

Tovább az összes adatlapra

Összetett keresés

 
További cikkeink