Megújulásunk támogatója:  

 

 

 

Határeset-ajánló

Szent Piroska fatemplom Szent Piroska fatemplom, Desze
A kő alapon, fa gerendákból épített, jó arányú, egyhajós, nyereg tetős, zsindellyel fedett, keletelt tengelyű templom 1717-ben épült fel. Figyelmet érdemel az épület tetőszerkezetének egyedi megoldása. A bejárati oldal végfalán, ill. a templomhajó két oldalán kettős eressze...
Szent Mihály plébániatemplom Szent Mihály plébániatemplom, Nagyszentmihály
A település nevét először 1273-ban, IV. László adománylevelében említik villa Sancti Michaelis néven. Német neve az 1291-es oklevélre eredeztethető, ahol németül Pertlsdorf-nak írják. Katolikus plébániatemploma Szent Mihály patrocíniuma alatt áll. Az eredeti, gótikus templom...
Esterházy-kripta Esterházy-kripta, Zselíz
Az Árpád-kori eredetű településen az Esterházy család a korai újkorban szerzett birtokot. A kiterjedt família grófi ága barokk stílusú kastélyt építtetett Zselizen, amelyet hosszabb ideig laktak is. Ez ma a település legismertebb műemléke. Az Esterházyak családi kriptája a...
Szent Márton-bazilika Szent Márton-bazilika, Sveti Lovreč
Keletelt, háromhajós bazilika. Mindhárom hajója félköríves záródású, külön oltárokkal. A főhajót monumentális oszlopsorok határolják, fölöttük a gádorfalon ablakokkal. Az oszlopok kialakítása, díszítése a poreči és a pólai bazilikában lévőket idézi. A hasonlóság...
Serédy Gáspár emlékműve Serédy Gáspár emlékműve, Bártfa
A maga nemében egész Magyarországon párját ritkító emlékmű 1566-ban épült fel reneszánsz stílusban. A kis kápolnára emlékeztető építmény azon a helyen áll, ahol a hagyomány szerint Serédy Gáspár, a nagyhatalmú felvidéki földbirtokos, több környékbeli vár ura meghalt 1...

Kedves látogató!

A HATÁRESET a műemlékem.hu portál programja a Kárpát-medence, mint kulturális környezet épített örökségének felderítésére, amelyet az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület szakmai segítségével, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával igyekszik megvalósítani.

Célunk, hogy bárki által bővíthető, egységes elvek alapján felépülő adatbázist hozzunk létre - részben pontszerző verseny formájában, játékos szellemben - a Kárpát-medence, e sokszínűségében is kulturális egységet alkotó térség épített emlékeiről. Szándékosan nem műemlékekről, hanem történelmi épületekről, vagyis történeti, építészettörténeti, művészettörténeti értékkel bíró objektumokról van szó, hiszen a különböző országokban különböznek a védelem fogalmai is. Nem csupán a védettet, hanem az értéket, a megőrzendőt keressük és igyekszünk megjeleníteni, függetlenül tehát attól, hogy az jelenleg védelem alatt áll-e.

A HATÁRESET a Kárpát-medencét történeti épületek szempontjából földrajzi fogalmon alapuló, azonban annál némiképp tágabb kulturális egységként értelmezi. Ennek a sokszínű kulturális egységnek a gyökere a Római Birodalom korába nyúlik vissza, majd a középkoron át (természetesen változó számú emléket hagyva maga után) egészen a huszadik század elejéig tartott. A térségben a mai államhatárok kialakulásával nagyobbrészt megszakadtak azok a folyamatok, amelyek ezt a kulturális egységet táplálták, így különösen a második világháború után létrehozott értékek már nem lehetnek részei az adatbázisnak. Így is csaknem kétezer esztendő közös épített örökségét igyekszünk megismerni és megismertetni. A HATÁRESET inventáriumába való bekerülés elsődleges szempontja és feltétele az egyetemes-, illetve a magyar történeti-, építészettörténeti-, művészettörténeti érték megléte, azonban nagyon fontos és az adatlap része az is, hogy mennyire megbecsült örökségi eleme a szóban forgó objektum annak az országnak, amelynek a területén található.

Tovább az összes adatlapra

Összetett keresés

 
További cikkeink