Megújulásunk támogatója:  

 

 

 

Határeset-ajánló

Kultúrközpont épülete Kultúrközpont épülete, Pancsova
A Kultúrközpont 19. századi épületét 1947-ben államosították, ezzel eltulajdonítva a német származású, jómódú szövet- és anyagkereskedő Fischgrund Oszkártól. Pancsova mára közel 250 éves színházi életének fontos színtere lett. A színház 1956-ig székelt itt, azután...
Kripta Kripta, Lőkös
A kripta a Turóc menti kisközség egykori földesurának temetkezőhelye. Az egyszerű kialakítású, nyeregtetős, oromzatos épület fala a tetőpárkány magasságáig rovátkolt, bejárata lépcsőzetes félkörívben záródik. Sok koporsót befogadó fülkés sírkamra, melyet ma ravataloz�...
Tartód vára Tartód vára, Székelyvarság
Székelyudvarhelytől kb. 30 km-re É-ra, a Görgényi-hegység DNy-i végződésének lejtőin eredő Nagy-Küküllő forrásvidékén, a 19. század végén kialakuló Székelyvarság (Vărşag) település Ny-i szélén, 848 m magas hegy csúcsán állnak Tartód várának romjai. A Székelyud...
Bertóthy-kastély Bertóthy-kastély, Frics
A kastélyt Bertóthy Bálint építtette 1623-1630 között. A felvidéki pártázatos reneszánsz egyik kiemelkedő példánya. Építésze Sorger Mihály volt, a homlokzatot díszítő, remek sgrafittokat Vaxmann Márton készítette. A négyszögletű épület homlokzatának két végén egy-egy...
Fogadalmi templom Fogadalmi templom, Bécs
Bécs egyik legismertebb temploma a Votivkirche, amelyet sokan össze is tévesztenek a Szent István székesegyházzal (Stephansdom). A látszólagos hasonlóság alapja stílusuk közelisége: ám míg a belváros szövetében keletebbre álló székesegyház valóban gótikus, addig a Ringen, nyi...

Kedves látogató!

A HATÁRESET a műemlékem.hu portál programja a Kárpát-medence, mint kulturális környezet épített örökségének felderítésére, amelyet az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület szakmai segítségével, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával igyekszik megvalósítani.

Célunk, hogy bárki által bővíthető, egységes elvek alapján felépülő adatbázist hozzunk létre - részben pontszerző verseny formájában, játékos szellemben - a Kárpát-medence, e sokszínűségében is kulturális egységet alkotó térség épített emlékeiről. Szándékosan nem műemlékekről, hanem történelmi épületekről, vagyis történeti, építészettörténeti, művészettörténeti értékkel bíró objektumokról van szó, hiszen a különböző országokban különböznek a védelem fogalmai is. Nem csupán a védettet, hanem az értéket, a megőrzendőt keressük és igyekszünk megjeleníteni, függetlenül tehát attól, hogy az jelenleg védelem alatt áll-e.

A HATÁRESET a Kárpát-medencét történeti épületek szempontjából földrajzi fogalmon alapuló, azonban annál némiképp tágabb kulturális egységként értelmezi. Ennek a sokszínű kulturális egységnek a gyökere a Római Birodalom korába nyúlik vissza, majd a középkoron át (természetesen változó számú emléket hagyva maga után) egészen a huszadik század elejéig tartott. A térségben a mai államhatárok kialakulásával nagyobbrészt megszakadtak azok a folyamatok, amelyek ezt a kulturális egységet táplálták, így különösen a második világháború után létrehozott értékek már nem lehetnek részei az adatbázisnak. Így is csaknem kétezer esztendő közös épített örökségét igyekszünk megismerni és megismertetni. A HATÁRESET inventáriumába való bekerülés elsődleges szempontja és feltétele az egyetemes-, illetve a magyar történeti-, építészettörténeti-, művészettörténeti érték megléte, azonban nagyon fontos és az adatlap része az is, hogy mennyire megbecsült örökségi eleme a szóban forgó objektum annak az országnak, amelynek a területén található.

Tovább az összes adatlapra

Összetett keresés

 
További cikkeink