Megújulásunk támogatója:  

 

 

 

Határeset-ajánló

Mária-út Mária-út, Máriavölgy
A Mária-völgyi kegyhelyet Nagy Lajos király alapította 1377-ben, a területet pedig a pálos rendnek adományozta. Az évszázadokig pálos kézen lévő épületet folyamatosan bővítették, gazdagították. Egyik fontos felújítási, bővítési periódus volt a 17. század végi - 18. száz...
Sótároló kamra Sótároló kamra, Tótsóvár
Sóvár Árpád-kori eredetű település. Területén már a középkor óta ismertek voltak sós források, melyek vizének elpárologtatásával (főzésével) sót termeltek. A só a modern korokig a mindennapi élet, pl. a hús tartósítás, legfontosabb hozzávalója volt, így termelése, bi...
Mária Valéria-híd Mária Valéria-híd, Párkány
A Garam torkolatának vidéke már ősidők óta a Kárpát-medence egyik legfontosabb dunai átkelő helye volt. Az első hajóhíd Szinán budai pasa parancsára, 1585-ben épült itt. Az 1663-ban ehhez kapcsolódva épített cölöphíd a visszafoglaló háború során, 1684-ben pusztult el. Az e...
Mindenszentek plébániatemplom Mindenszentek plébániatemplom, Vasvörösvár
A település első említése 1352-ből való: Nagy Lajos király adománylevelében említik „Weresuarfelde” néven. A falu 1402-ben vásártartási jogot kapott, s ekkor már említik templomát is. A mai templom viszont „csak” 1733-ban készült el. Jellegzetesen barokk...
Páduai Szent Antal minorita templom és kolostor Páduai Szent Antal minorita templom és kolostor, Marosvásárhely
A reformáció után a minorita rend 1726-ban tért vissza Marosvásárhelyre, de tartósan csak 1741-ben tudott megtelepülni itt. Ekkor kezdtek el építkezni a szerzetesek a Nagypiac (a mai fő tér) fölé emelkedő magaslaton. A Páduai Szent Antal tiszteletére emelt templom 1760-67. közö...

Kedves látogató!

A HATÁRESET a műemlékem.hu portál programja a Kárpát-medence, mint kulturális környezet épített örökségének felderítésére, amelyet az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület szakmai segítségével, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával igyekszik megvalósítani.

Célunk, hogy bárki által bővíthető, egységes elvek alapján felépülő adatbázist hozzunk létre - részben pontszerző verseny formájában, játékos szellemben - a Kárpát-medence, e sokszínűségében is kulturális egységet alkotó térség épített emlékeiről. Szándékosan nem műemlékekről, hanem történelmi épületekről, vagyis történeti, építészettörténeti, művészettörténeti értékkel bíró objektumokról van szó, hiszen a különböző országokban különböznek a védelem fogalmai is. Nem csupán a védettet, hanem az értéket, a megőrzendőt keressük és igyekszünk megjeleníteni, függetlenül tehát attól, hogy az jelenleg védelem alatt áll-e.

A HATÁRESET a Kárpát-medencét történeti épületek szempontjából földrajzi fogalmon alapuló, azonban annál némiképp tágabb kulturális egységként értelmezi. Ennek a sokszínű kulturális egységnek a gyökere a Római Birodalom korába nyúlik vissza, majd a középkoron át (természetesen változó számú emléket hagyva maga után) egészen a huszadik század elejéig tartott. A térségben a mai államhatárok kialakulásával nagyobbrészt megszakadtak azok a folyamatok, amelyek ezt a kulturális egységet táplálták, így különösen a második világháború után létrehozott értékek már nem lehetnek részei az adatbázisnak. Így is csaknem kétezer esztendő közös épített örökségét igyekszünk megismerni és megismertetni. A HATÁRESET inventáriumába való bekerülés elsődleges szempontja és feltétele az egyetemes-, illetve a magyar történeti-, építészettörténeti-, művészettörténeti érték megléte, azonban nagyon fontos és az adatlap része az is, hogy mennyire megbecsült örökségi eleme a szóban forgó objektum annak az országnak, amelynek a területén található.

Tovább az összes adatlapra

Összetett keresés

 
További cikkeink