Megújulásunk támogatója:  

 

 

 

Határeset-ajánló

Dr. Guhr Szanatóriuma Dr. Guhr Szanatóriuma, Tátraszéplak
Majunke Gedeon és Őry (Oelschlager) Lajos tervei alapján épült szanatórium a 20. század első feléből. Guhr doktor 1902 óta gyógyította Tátraszéplakon a betegeket, ő építtette a szanatóriumot, a 20. század első felében. A két épületből álló szanatórium első épülete...
Szent Kereszt evangélikus erődtemplom Szent Kereszt evangélikus erődtemplom, Prázsmár
Árpád-kori eredetű szász település, amelyet a 15. században már mezővárosnak említenek. Ugyancsak e századból tudunk első városerődítéséről is. Az egykor 3 gyűrűből álló erődítésrendszer központja, széles vizesárokkal körülvett „belső vára” épült ki a...
Újszomolnok falu maradványai Újszomolnok falu maradványai, Újszomolnok
A középkori eredetű, Zemplén megyei ruszin faluról az első fennmaradt írott források a 16. században tesznek említést. Szláv eredetű nevében a smol ('szurok') szó rejtőzik, ami lakóinak jellegzetes erdei foglalatosságára utal. A 18. századi források említik fatemplomát, am...
Evangélikus erődtemplom Evangélikus erődtemplom, Fenyőfalva
Az oltmelléki hegysorhoz tartozó Hortobágy-hegység nyugati részében, az északnyugatról jövő, és itt keletre forduló Hinterbach-patak mellett fekszik Fenyőfalva község. 1311-ben Feneufalua, 1332-ben Gerudis Vallis, 1335-ben Insula gerhardi, 1395-ben Fenyefalwa néven említik a forrás...
Odescalchi-kastély Odescalchi-kastély, Kicő
Az olasz eredetű hercegi család sarja, Odescalchi Arthur (1836-1925) a történelem iránt érdeklődött szenvedélyesen: régi tárgyakat gyűjtött, történelmi tárgyú cikkeket publikált, a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság alapító és választmányi tagja, valamint Magyar Tud...

Kedves látogató!

A HATÁRESET a műemlékem.hu portál programja a Kárpát-medence, mint kulturális környezet épített örökségének felderítésére, amelyet az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület szakmai segítségével, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával igyekszik megvalósítani.

Célunk, hogy bárki által bővíthető, egységes elvek alapján felépülő adatbázist hozzunk létre - részben pontszerző verseny formájában, játékos szellemben - a Kárpát-medence, e sokszínűségében is kulturális egységet alkotó térség épített emlékeiről. Szándékosan nem műemlékekről, hanem történelmi épületekről, vagyis történeti, építészettörténeti, művészettörténeti értékkel bíró objektumokról van szó, hiszen a különböző országokban különböznek a védelem fogalmai is. Nem csupán a védettet, hanem az értéket, a megőrzendőt keressük és igyekszünk megjeleníteni, függetlenül tehát attól, hogy az jelenleg védelem alatt áll-e.

A HATÁRESET a Kárpát-medencét történeti épületek szempontjából földrajzi fogalmon alapuló, azonban annál némiképp tágabb kulturális egységként értelmezi. Ennek a sokszínű kulturális egységnek a gyökere a Római Birodalom korába nyúlik vissza, majd a középkoron át (természetesen változó számú emléket hagyva maga után) egészen a huszadik század elejéig tartott. A térségben a mai államhatárok kialakulásával nagyobbrészt megszakadtak azok a folyamatok, amelyek ezt a kulturális egységet táplálták, így különösen a második világháború után létrehozott értékek már nem lehetnek részei az adatbázisnak. Így is csaknem kétezer esztendő közös épített örökségét igyekszünk megismerni és megismertetni. A HATÁRESET inventáriumába való bekerülés elsődleges szempontja és feltétele az egyetemes-, illetve a magyar történeti-, építészettörténeti-, művészettörténeti érték megléte, azonban nagyon fontos és az adatlap része az is, hogy mennyire megbecsült örökségi eleme a szóban forgó objektum annak az országnak, amelynek a területén található.

Tovább az összes adatlapra

Összetett keresés

 
További cikkeink