Megújulásunk támogatója:  

 

 

 

Határeset-ajánló

Szent Lőrinc plébániatemplom Szent Lőrinc plébániatemplom, Nagyrőce
Az Árpád-kori eredetű kisvárost német ajkú telepesek alapították a 13. században. Középkori története és gazdasági élete szorosan egybeforrott a Murány-mente vasiparával: vasérc bányászatával és kohászatával. A település legidősebb és legértékesebb műemlékeinek eg...
Farkas-kastély Farkas-kastély, Zsip
A Balog-melléki várföldekből kiszakadt területű falu valószínűleg a 12. században jött létre. A fontos utak találkozásánál épült település a török kor háborúságait olyannyira megszenvedte, hogy csaknem el is néptelenedett. Gömör megye talán legszebb, legimpozánsabb,...
Szent Miklós-templom Szent Miklós-templom, Nóna
Feltehetően a 11-12. század fordulóján épült három karéjú, román stílusú templom. Hossza és szélessége sem éri el a hat métert, keletelt, bejárata a nyugati oldalon nyílik. Sajátos sziluettjét annak köszönheti, hogy a török veszély idején megerődítették, a tetejére bá...
Zichy-kúria Zichy-kúria, Alsólugas
Az E60-as Nagyvárad-Kolozsvár főút mentén, Váradtól 35 kilométerre fekvő települést először a püspöki tizedjegyzék említi 1291-ben, Lugas néven. Jelentése felfutó növényzet. A főút mentén fekvő, ma szállodaként haszált épület a Zichy grófi család tulajdonát kép...
Szűz Mária Neve plébániatemplom Szűz Mária Neve plébániatemplom, Hegyközcsatár
A Szűz Mária tiszteletére felszentelt római katolikus istenháza 1807–1809 között épült, kései barokk stílusban. Miután 1847-ben leégett, báró Bémer László váradi püspök építtette újjá. Egyhajós templom, amelynek nyugati homlokzata előtt áll tornya. Szentélye f�...

Kedves látogató!

A HATÁRESET a műemlékem.hu portál programja a Kárpát-medence, mint kulturális környezet épített örökségének felderítésére, amelyet az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület szakmai segítségével, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával igyekszik megvalósítani.

Célunk, hogy bárki által bővíthető, egységes elvek alapján felépülő adatbázist hozzunk létre - részben pontszerző verseny formájában, játékos szellemben - a Kárpát-medence, e sokszínűségében is kulturális egységet alkotó térség épített emlékeiről. Szándékosan nem műemlékekről, hanem történelmi épületekről, vagyis történeti, építészettörténeti, művészettörténeti értékkel bíró objektumokról van szó, hiszen a különböző országokban különböznek a védelem fogalmai is. Nem csupán a védettet, hanem az értéket, a megőrzendőt keressük és igyekszünk megjeleníteni, függetlenül tehát attól, hogy az jelenleg védelem alatt áll-e.

A HATÁRESET a Kárpát-medencét történeti épületek szempontjából földrajzi fogalmon alapuló, azonban annál némiképp tágabb kulturális egységként értelmezi. Ennek a sokszínű kulturális egységnek a gyökere a Római Birodalom korába nyúlik vissza, majd a középkoron át (természetesen változó számú emléket hagyva maga után) egészen a huszadik század elejéig tartott. A térségben a mai államhatárok kialakulásával nagyobbrészt megszakadtak azok a folyamatok, amelyek ezt a kulturális egységet táplálták, így különösen a második világháború után létrehozott értékek már nem lehetnek részei az adatbázisnak. Így is csaknem kétezer esztendő közös épített örökségét igyekszünk megismerni és megismertetni. A HATÁRESET inventáriumába való bekerülés elsődleges szempontja és feltétele az egyetemes-, illetve a magyar történeti-, építészettörténeti-, művészettörténeti érték megléte, azonban nagyon fontos és az adatlap része az is, hogy mennyire megbecsült örökségi eleme a szóban forgó objektum annak az országnak, amelynek a területén található.

Tovább az összes adatlapra

Összetett keresés

 
További cikkeink