Megújulásunk támogatója:  

 

 

 

Határeset-ajánló

Váraljai Szentháromság templom Váraljai Szentháromság templom, Pozsony
A középkori eredetű utca egykor a város fontos közlekedési útvonala volt, házaiban számos előkelőség lakott, ill. intézmény működött. A 20. század második felének tragikus városfejlesztési elképzelései az egykori pozsonyi Váraja és Terézváros negyedek szinte teljes pusztu...
Erődített hercegi udvarház maradványai Erődített hercegi udvarház maradványai, Belényesszentmiklós
A Bihar-hegységhez tartozó Királyerdő déli aljában húzódó dombvidéken, a Fekete-Körös jobb partján fekszik Belényesszentmiklós (Sânnicolau de Beiuş) község. A falu felkereséséhez az alábbi útvonalat javasoljuk: A Nagyszalontától keletre induló autóútról Tenkénél délre...
Szent Márton-plébániatemplom Szent Márton-plébániatemplom, Bát
11. századi eredetű, kerítőfallal övezett, keletelt templom. A 14. században gótikus stílusban átépítették, a 18. század közepén barokkizálták. A szentély újjáépítésére a 18. század végén került sor. 1480 körülre datált gótikus oltárának képei az Esztergomi Kereszt...
Tanítóképző Tanítóképző, Zombor
Zomborban 1777-ben Avram Mrazović (magyarosítva: Mrazovics Ábrahám) alapított ún. „normaiskolát”, amely a tanítók képzésének céljából jött létre, ahol a Mária Terézia által hozott rendeletek alapján az alapszintű népiskolákban alkalmazott Felbiger-módszert elsaj�...
Esterházy-kastély Esterházy-kastély, Lajtaszentmiklós
A Magyar Királyság és a tőle nyugatra elhelyezkedő osztrák-német területek közötti határ a 11. századra vált véglegessé. Ennek egy jelentősebb, Sopron megyei szakaszán a határt a Lajta folyó képezte mintegy kilenc évszázadon keresztül. Bár a határ két oldalán elhelyezkedő...

Kedves látogató!

A HATÁRESET a műemlékem.hu portál programja a Kárpát-medence, mint kulturális környezet épített örökségének felderítésére, amelyet az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület szakmai segítségével, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával igyekszik megvalósítani.

Célunk, hogy bárki által bővíthető, egységes elvek alapján felépülő adatbázist hozzunk létre - részben pontszerző verseny formájában, játékos szellemben - a Kárpát-medence, e sokszínűségében is kulturális egységet alkotó térség épített emlékeiről. Szándékosan nem műemlékekről, hanem történelmi épületekről, vagyis történeti, építészettörténeti, művészettörténeti értékkel bíró objektumokról van szó, hiszen a különböző országokban különböznek a védelem fogalmai is. Nem csupán a védettet, hanem az értéket, a megőrzendőt keressük és igyekszünk megjeleníteni, függetlenül tehát attól, hogy az jelenleg védelem alatt áll-e.

A HATÁRESET a Kárpát-medencét történeti épületek szempontjából földrajzi fogalmon alapuló, azonban annál némiképp tágabb kulturális egységként értelmezi. Ennek a sokszínű kulturális egységnek a gyökere a Római Birodalom korába nyúlik vissza, majd a középkoron át (természetesen változó számú emléket hagyva maga után) egészen a huszadik század elejéig tartott. A térségben a mai államhatárok kialakulásával nagyobbrészt megszakadtak azok a folyamatok, amelyek ezt a kulturális egységet táplálták, így különösen a második világháború után létrehozott értékek már nem lehetnek részei az adatbázisnak. Így is csaknem kétezer esztendő közös épített örökségét igyekszünk megismerni és megismertetni. A HATÁRESET inventáriumába való bekerülés elsődleges szempontja és feltétele az egyetemes-, illetve a magyar történeti-, építészettörténeti-, művészettörténeti érték megléte, azonban nagyon fontos és az adatlap része az is, hogy mennyire megbecsült örökségi eleme a szóban forgó objektum annak az országnak, amelynek a területén található.

Tovább az összes adatlapra

Összetett keresés

 
További cikkeink