Megújulásunk támogatója:  

 

 

 

Határeset-ajánló

Páduai Szent Antal-oszlop Páduai Szent Antal-oszlop, Borsmonostor
A mai magyar-osztrák határhoz szorult, máig kiterjedt gyümölcstermesztéssel foglalkozó falut dél felől dombok határolják. Ezek déli és keleti lejtőit kiterjedt almáskertek foglalják el, ahol hatalmas táblákban intenzív, leggyakrabban kordonos termelés folyik. Az egyik legmag...
Görög katolikus tanítóképző Görög katolikus tanítóképző, Nagyvárad
A nagyváradi görög katolikus tanítóképző 1934-ben Valeriu Traian Frenţiu kezdeményezésére épült fel, tervezője Sallerbeck Antal, kivitelezője Papp János volt. A jellegzetes brancovenesc-stílusú, kétemeletes, hét traktusból álló ingatlan főhomlokzata a hajdani Beöthy Ödön (...
Ménhárdi-kapu Ménhárdi-kapu, Lőcse
Lőcse, a középkori Magyarország egyik leggazdagabb szabad királyi városaként már a 13. század második felében hozzálátott kő városfalak építéséhez. Erre nem csak az 1241-42-es tatárjárás keserű tapasztalatai szorították rá a cipszer polgárokat, hanem a város reprezentáci...
Aradi vértanúk emlékműve és sírboltja Aradi vértanúk emlékműve és sírboltja, Arad
Az 1849. október 6-i vesztőhelyektől néhány száz méterre álló emlékmű és sírbolt. A helyszínen 1849-ben keresztet állítottak, majd 1871-ben emlékkövet helyeztek el. A csonka gúla alakú dombot és az obeliszket 1881-ben emelték. 1912-ben a várárokban két főtiszt földi maradv...
Fekete Sas szálloda Fekete Sas szálloda, Rimaszombat
A nagy múltú, több különálló, Árpád-kori eredetű településrész összeforrása nyomán kialakult, szabadalmas mezőváros a középkorban a Rima-mente legjelentősebb településévé vált. Legfontosabb középületei, templomai és gazdag polgárainak lakóházai a középkori eredetű...

Kedves látogató!

A HATÁRESET a műemlékem.hu portál programja a Kárpát-medence, mint kulturális környezet épített örökségének felderítésére, amelyet az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület szakmai segítségével, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával igyekszik megvalósítani.

Célunk, hogy bárki által bővíthető, egységes elvek alapján felépülő adatbázist hozzunk létre - részben pontszerző verseny formájában, játékos szellemben - a Kárpát-medence, e sokszínűségében is kulturális egységet alkotó térség épített emlékeiről. Szándékosan nem műemlékekről, hanem történelmi épületekről, vagyis történeti, építészettörténeti, művészettörténeti értékkel bíró objektumokról van szó, hiszen a különböző országokban különböznek a védelem fogalmai is. Nem csupán a védettet, hanem az értéket, a megőrzendőt keressük és igyekszünk megjeleníteni, függetlenül tehát attól, hogy az jelenleg védelem alatt áll-e.

A HATÁRESET a Kárpát-medencét történeti épületek szempontjából földrajzi fogalmon alapuló, azonban annál némiképp tágabb kulturális egységként értelmezi. Ennek a sokszínű kulturális egységnek a gyökere a Római Birodalom korába nyúlik vissza, majd a középkoron át (természetesen változó számú emléket hagyva maga után) egészen a huszadik század elejéig tartott. A térségben a mai államhatárok kialakulásával nagyobbrészt megszakadtak azok a folyamatok, amelyek ezt a kulturális egységet táplálták, így különösen a második világháború után létrehozott értékek már nem lehetnek részei az adatbázisnak. Így is csaknem kétezer esztendő közös épített örökségét igyekszünk megismerni és megismertetni. A HATÁRESET inventáriumába való bekerülés elsődleges szempontja és feltétele az egyetemes-, illetve a magyar történeti-, építészettörténeti-, művészettörténeti érték megléte, azonban nagyon fontos és az adatlap része az is, hogy mennyire megbecsült örökségi eleme a szóban forgó objektum annak az országnak, amelynek a területén található.

Tovább az összes adatlapra

Összetett keresés

 
További cikkeink