Megújulásunk támogatója:  

 

 

 

Határeset-ajánló

Oláh-kúria Oláh-kúria, Csokaly
A kúria klasszicizáló barokk stílusban épült, feltehetően a 18. században. Magántulajdonban van, elhanyagolt állapotban. A téglalap alaprajzú ingatlan udvari főhomlokzata elé kisméretű nyitott portikusz épült, amelyet páros lábazatú, fejezetes oszlopok tartanak, fölöttük timp...
Napórás ház Napórás ház, Pancsova
1792-ben építették a bánsági katonai határőrvidék parancsnoka számára az egykori gabonapiac (ma Szabadság tér) mellett. Az épületet még Mihaljević-háznak (Mihovil Mihaljević tábornokról, aki határőrvidéki parancsnok volt a 19. század első felében, és sokat tett a települ�...
Szent Jakab templom Szent Jakab templom, Lőcse
A Szent Jakab plébániatemplom a történeti Magyarország egyik legszebb, s egyben a Szepesség legnagyobb méretű középkori temploma. A háromhajós elrendezésű templomot 1245-ben román stílusban kezdték építeni. Közel 100 évig épült, és közben fokozatosan gótikus stílusú álba...
Hajómalom Hajómalom, Gúta
A Kisalföld minden korban az ország egyik éléskamrájának, legfőbb gabonatermő vidékének számított. A búzát és egyéb szemes terményt a géperejű malmok bevezetése előtt e vidéken rend szerint vízimalmokban őrölték meg. A víz mozgási energiáját kinyerő vízimalmoknak a k�...
Aspremont nyári palota Aspremont nyári palota, Pozsony
A kastély és parkja, a mai Medikus-kert telkét, a korábbi Erdődy-kertet Aspremont János Gobert császári és királyi kamarás vásárolta meg 44.000 aranyért. E helyen építtette fel a gróf nyári rezidenciáját 1770-ben, Tallher József tervei szerint. (Poszony belvárosában az Aspremo...

Kedves látogató!

A HATÁRESET a műemlékem.hu portál programja a Kárpát-medence, mint kulturális környezet épített örökségének felderítésére, amelyet az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület szakmai segítségével, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával igyekszik megvalósítani.

Célunk, hogy bárki által bővíthető, egységes elvek alapján felépülő adatbázist hozzunk létre - részben pontszerző verseny formájában, játékos szellemben - a Kárpát-medence, e sokszínűségében is kulturális egységet alkotó térség épített emlékeiről. Szándékosan nem műemlékekről, hanem történelmi épületekről, vagyis történeti, építészettörténeti, művészettörténeti értékkel bíró objektumokról van szó, hiszen a különböző országokban különböznek a védelem fogalmai is. Nem csupán a védettet, hanem az értéket, a megőrzendőt keressük és igyekszünk megjeleníteni, függetlenül tehát attól, hogy az jelenleg védelem alatt áll-e.

A HATÁRESET a Kárpát-medencét történeti épületek szempontjából földrajzi fogalmon alapuló, azonban annál némiképp tágabb kulturális egységként értelmezi. Ennek a sokszínű kulturális egységnek a gyökere a Római Birodalom korába nyúlik vissza, majd a középkoron át (természetesen változó számú emléket hagyva maga után) egészen a huszadik század elejéig tartott. A térségben a mai államhatárok kialakulásával nagyobbrészt megszakadtak azok a folyamatok, amelyek ezt a kulturális egységet táplálták, így különösen a második világháború után létrehozott értékek már nem lehetnek részei az adatbázisnak. Így is csaknem kétezer esztendő közös épített örökségét igyekszünk megismerni és megismertetni. A HATÁRESET inventáriumába való bekerülés elsődleges szempontja és feltétele az egyetemes-, illetve a magyar történeti-, építészettörténeti-, művészettörténeti érték megléte, azonban nagyon fontos és az adatlap része az is, hogy mennyire megbecsült örökségi eleme a szóban forgó objektum annak az országnak, amelynek a területén található.

Tovább az összes adatlapra

Összetett keresés

 
További cikkeink