Megújulásunk támogatója:  

 

 

 

Határeset-ajánló

Bányagrófság palotája (dohánygyár) Bányagrófság palotája (dohánygyár), Szomolnok
Szomolnok egy hegyektől övezett kisebb medencében fekszik a Szomolnok-patak völgyében. A szűk völgyben meghúzódó települést német bányászok alapították a 13. században. 1350 körül már szállítottak innen aranyat, ezüstöt, rezet és vasat nemcsak az ország területére, hanem...
Vránai vár romjai Vránai vár romjai, Vrána
Területén már a 11. században állt a bencések Szent György kolostora, melyet 1076-ban Zvonimir horvát király koronázása alkalmával a pápai legátus jelenlétében a katolikus egyháznak adományozott. 1169-ben, Vrána első írásos említésekor a kolostor már a templomos lovagrend tu...
Zsinagóga Zsinagóga, Szabadka
Miután a szegedi zsinagóga tervpályázatán megvételt nyert Komor Marcell és Jakab Dezső terve, megbízást kaptak Szabadka városától, hogy ott valósítsák meg a magyaros-szecessziós alkotást. Az épület 1902-ben készült el, nem a korszakra jellemző konzervatív zsinagóga-építés...
Régi ortodox zsinagóga Régi ortodox zsinagóga, Kassa
A Felső-Magyarország egyik zsidó központjának számító Kassára 1841-ig nem települhettek be zsidók. Ennek ellenére a 20. század közepére már bő 11 ezres közösségük élt itt, amely több nagy ill. kisebb zsinagógát is fenntartott. Ezek egyike az ortodox közösség által fennta...
Temetőkápolna Temetőkápolna, Mosontarcsa
A település első említése 1487-ből való, ekkor még Szántó (Zantho) néven emlegették, és a magyaróvári uradalom része volt. A Tarcsa nevet először 1659-ből említik a források. A törökök kétszer elpusztítják a falut, majd 1848-ban Jellasics bán visszavonuló serege dúlja f...

Kedves látogató!

A HATÁRESET a műemlékem.hu portál programja a Kárpát-medence, mint kulturális környezet épített örökségének felderítésére, amelyet az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület szakmai segítségével, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával igyekszik megvalósítani.

Célunk, hogy bárki által bővíthető, egységes elvek alapján felépülő adatbázist hozzunk létre - részben pontszerző verseny formájában, játékos szellemben - a Kárpát-medence, e sokszínűségében is kulturális egységet alkotó térség épített emlékeiről. Szándékosan nem műemlékekről, hanem történelmi épületekről, vagyis történeti, építészettörténeti, művészettörténeti értékkel bíró objektumokról van szó, hiszen a különböző országokban különböznek a védelem fogalmai is. Nem csupán a védettet, hanem az értéket, a megőrzendőt keressük és igyekszünk megjeleníteni, függetlenül tehát attól, hogy az jelenleg védelem alatt áll-e.

A HATÁRESET a Kárpát-medencét történeti épületek szempontjából földrajzi fogalmon alapuló, azonban annál némiképp tágabb kulturális egységként értelmezi. Ennek a sokszínű kulturális egységnek a gyökere a Római Birodalom korába nyúlik vissza, majd a középkoron át (természetesen változó számú emléket hagyva maga után) egészen a huszadik század elejéig tartott. A térségben a mai államhatárok kialakulásával nagyobbrészt megszakadtak azok a folyamatok, amelyek ezt a kulturális egységet táplálták, így különösen a második világháború után létrehozott értékek már nem lehetnek részei az adatbázisnak. Így is csaknem kétezer esztendő közös épített örökségét igyekszünk megismerni és megismertetni. A HATÁRESET inventáriumába való bekerülés elsődleges szempontja és feltétele az egyetemes-, illetve a magyar történeti-, építészettörténeti-, művészettörténeti érték megléte, azonban nagyon fontos és az adatlap része az is, hogy mennyire megbecsült örökségi eleme a szóban forgó objektum annak az országnak, amelynek a területén található.

Tovább az összes adatlapra

Összetett keresés

 
További cikkeink