Megújulásunk támogatója:  

 

 

 

Határeset-ajánló

Nepomuki Szent János székesegyház Nepomuki Szent János székesegyház, Nagybecskerek
A régi barokk kistemplom a lebontott török mecset helyén állt 1763-tól 1863-ig. Az új, nagyméretű, Nepomuki Szent Jánosnak szentelt katedrálist 1863 és 1886 között építették fel Stevan Đorđević építészmérnök tervei alapján. A neoromantiks épület három hajóval és egy ke...
Városerődítés Városerődítés, Lőcse
Az Árpád-kori eredetű Lőcse településre az első német ajkú telepesek még a 12. században érkeztek és szorgos iparosként, kereskedőként benépesítették és fellendítették ezt az addig gyér szláv lakosságú, óriási egybefüggő erdőséggel borított tájat. Első megtelepedé...
Salamon-palota Salamon-palota, Gračišće
Észak-déli tengelyű, kétemeletes épület, az adatok szerint 1570-ből származik. Első emeletén gótikus ablakok nyílnak, a középen egy erkély oroszlános tartókonzolaival, a második emelet ablakai reneszánsz ihletésűek. A 16. század világi építészetének egyik legszebb isztriai...
Hunyady kastély Hunyady kastély, Ürmény
A kastély története az 1721-es évben kezdődik, mikor is a kis-krestyeni és kéthelyi gr. Hunyady család, egy barokk kastélyt építtetett. Azonban a tűzvész miatt később klasszicista átépítést kapott. A kastélyban valamikor üvegházas botanikus kert is volt. A Hunyadyak a kastély...
Kőkereszt Kőkereszt, Torontálalmás
A kereszt a Temes bal partján levő Torontálalmás falu szélén helyezkedik el, az utca közepén. A hagyomány szerint egyrészt emléket állít az 1788-ban betörő törökök kiűzésének és a 18. század közepén érkező német telepeseknek. A falu létének a jelképe. A szürke k�...

Kedves látogató!

A HATÁRESET a műemlékem.hu portál programja a Kárpát-medence, mint kulturális környezet épített örökségének felderítésére, amelyet az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület szakmai segítségével, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával igyekszik megvalósítani.

Célunk, hogy bárki által bővíthető, egységes elvek alapján felépülő adatbázist hozzunk létre - részben pontszerző verseny formájában, játékos szellemben - a Kárpát-medence, e sokszínűségében is kulturális egységet alkotó térség épített emlékeiről. Szándékosan nem műemlékekről, hanem történelmi épületekről, vagyis történeti, építészettörténeti, művészettörténeti értékkel bíró objektumokról van szó, hiszen a különböző országokban különböznek a védelem fogalmai is. Nem csupán a védettet, hanem az értéket, a megőrzendőt keressük és igyekszünk megjeleníteni, függetlenül tehát attól, hogy az jelenleg védelem alatt áll-e.

A HATÁRESET a Kárpát-medencét történeti épületek szempontjából földrajzi fogalmon alapuló, azonban annál némiképp tágabb kulturális egységként értelmezi. Ennek a sokszínű kulturális egységnek a gyökere a Római Birodalom korába nyúlik vissza, majd a középkoron át (természetesen változó számú emléket hagyva maga után) egészen a huszadik század elejéig tartott. A térségben a mai államhatárok kialakulásával nagyobbrészt megszakadtak azok a folyamatok, amelyek ezt a kulturális egységet táplálták, így különösen a második világháború után létrehozott értékek már nem lehetnek részei az adatbázisnak. Így is csaknem kétezer esztendő közös épített örökségét igyekszünk megismerni és megismertetni. A HATÁRESET inventáriumába való bekerülés elsődleges szempontja és feltétele az egyetemes-, illetve a magyar történeti-, építészettörténeti-, művészettörténeti érték megléte, azonban nagyon fontos és az adatlap része az is, hogy mennyire megbecsült örökségi eleme a szóban forgó objektum annak az országnak, amelynek a területén található.

Tovább az összes adatlapra

Összetett keresés

 
További cikkeink