Megújulásunk támogatója:  

 

 

 

Határeset-ajánló

Vízi kaszárnya Vízi kaszárnya, Pozsony
A Magyar Királyság és a Kárpát-medence egyik stratégiai pontján emelkedő Pozsonynak minden korban fontos katonai jelentősége volt. Habsburg királyaink ennek megfelelően igyekeztek folyamatosan komoly helyőrséget tartani a városban. A katonákat - újkori szokás szerint - a polgári l...
Evangélikus erődtemplom Evangélikus erődtemplom, Szépmező
A Küküllőközi dombvidék Ny-i végében, az itt Ny-DNy-ra kanyargó Kis-Küküllő bal partján fekszik Szépmező község. 1313-ban Scepmezeu, 1322-ben Zepmezew, 1332-ben Scepmezew, 1492-ben Zaz Zep Mezew, 1647-ben Széép Mezeö néven említik az okiratok. 1332-ben plébániatemploma van, p...
Szeplőtelen Fogantatás plébániatemplom Szeplőtelen Fogantatás plébániatemplom, Bélfenyér
A Szeplőtelen Fogantatás tiszteletére felszentelt római katolikus templom helyén a váradi római katolikus egyházmegye történetét megíró Bunyitay Vince szerint egy félköríves apszissal záródó román kori templom állott. A mai templom alapkövét gróf Kollonitz László püspök t...
Viadukt (a városon kívül) Viadukt (a városon kívül), Tapolyhanusfalva
Tapolyhanusfalva az Eperjest Őrmező községgel (szlovákul: Strážske) összekötő, 1943-ban elkészült vasútvonalon helyezkedik el. A nyomvonal kiépítésénél több helyen, így itt is jelentős szintkülönbségeket kellett áthidalni: a településen ezért két, hatalmas viadukt is ép...
Egykori pálos kolostor Egykori pálos kolostor, Santa Maria di Galeria
A Rómától északra lévő templomot 1512-ben kapták meg II. Gyula pápától a magyar pálosok, akik 1454-től működtek a római Chiesa di S. Stefano Rotondóban. A háromhajós templomhoz (Chiesa di S. Maria is Celsano) a 16. század során építettek ki kolostort a szerzetesek. A S. Stefano...

Kedves látogató!

A HATÁRESET a műemlékem.hu portál programja a Kárpát-medence, mint kulturális környezet épített örökségének felderítésére, amelyet az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület szakmai segítségével, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával igyekszik megvalósítani.

Célunk, hogy bárki által bővíthető, egységes elvek alapján felépülő adatbázist hozzunk létre - részben pontszerző verseny formájában, játékos szellemben - a Kárpát-medence, e sokszínűségében is kulturális egységet alkotó térség épített emlékeiről. Szándékosan nem műemlékekről, hanem történelmi épületekről, vagyis történeti, építészettörténeti, művészettörténeti értékkel bíró objektumokról van szó, hiszen a különböző országokban különböznek a védelem fogalmai is. Nem csupán a védettet, hanem az értéket, a megőrzendőt keressük és igyekszünk megjeleníteni, függetlenül tehát attól, hogy az jelenleg védelem alatt áll-e.

A HATÁRESET a Kárpát-medencét történeti épületek szempontjából földrajzi fogalmon alapuló, azonban annál némiképp tágabb kulturális egységként értelmezi. Ennek a sokszínű kulturális egységnek a gyökere a Római Birodalom korába nyúlik vissza, majd a középkoron át (természetesen változó számú emléket hagyva maga után) egészen a huszadik század elejéig tartott. A térségben a mai államhatárok kialakulásával nagyobbrészt megszakadtak azok a folyamatok, amelyek ezt a kulturális egységet táplálták, így különösen a második világháború után létrehozott értékek már nem lehetnek részei az adatbázisnak. Így is csaknem kétezer esztendő közös épített örökségét igyekszünk megismerni és megismertetni. A HATÁRESET inventáriumába való bekerülés elsődleges szempontja és feltétele az egyetemes-, illetve a magyar történeti-, építészettörténeti-, művészettörténeti érték megléte, azonban nagyon fontos és az adatlap része az is, hogy mennyire megbecsült örökségi eleme a szóban forgó objektum annak az országnak, amelynek a területén található.

Tovább az összes adatlapra

Összetett keresés

 
További cikkeink