Megújulásunk támogatója:  

 

 

 

Határeset-ajánló

Breáza vára Breáza vára, Breáza
A Fogarasi-havasok É-i lábánál húzódó Olt-lapályon, a Breázai-patak mellett fekszik Breáza (Breaza) falu. A falutól délre, 3 km-re magasodó észak-déli irányú, 832 m magas hegygerincen áll Breáza várának romja. Egy dák vár helyén emelték, fennállása a feltáráskor előker�...
Esterházy-kastély Esterházy-kastély, Lajtaszentmiklós
A Magyar Királyság és a tőle nyugatra elhelyezkedő osztrák-német területek közötti határ a 11. századra vált véglegessé. Ennek egy jelentősebb, Sopron megyei szakaszán a határt a Lajta folyó képezte mintegy kilenc évszázadon keresztül. Bár a határ két oldalán elhelyezkedő...
Református templom Református templom, Alvinc
A Maros alacsony fekvésű kiöntési medrében a folyótól néhány száz méterre teljesen sík területen ovális körítőfalak közepén áll a templom. A falaknak védelmi jelentősége nemigen volt. A település a templomtól a Maros átellenes oldalán, magasabb helyen található. A templ...
Caraffa-börtön Caraffa-börtön, Eperjes
A fő térből nyíló kis utcában álló épület a 15-16. században épült, gótikus stílusban, így a város egyik legrégebbi háza. A történelem során sok funkciója volt: raktár, fegyvertár, börtön, levéltár. A hagyomány az épületet \\\"az eperjesi hóhér\\\" Antonio Caraffa...
Tatárlik-barlangvár Tatárlik-barlangvár, Homoródalmás
Vargyas (Vârghiş) falutól északi irányba, a Vargyas-patak jobb partján vezet az a 12 km hosszú, helyenként rossz minőségű földút, amellyel a Vargyasi-szoros déli végénél levő táborozóhelyhez lehet autóval eljutni. Innen a Vargyasi-szoroson átvezető jelzett turistaúton kb. 1 k...

Kedves látogató!

A HATÁRESET a műemlékem.hu portál programja a Kárpát-medence, mint kulturális környezet épített örökségének felderítésére, amelyet az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület szakmai segítségével, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával igyekszik megvalósítani.

Célunk, hogy bárki által bővíthető, egységes elvek alapján felépülő adatbázist hozzunk létre - részben pontszerző verseny formájában, játékos szellemben - a Kárpát-medence, e sokszínűségében is kulturális egységet alkotó térség épített emlékeiről. Szándékosan nem műemlékekről, hanem történelmi épületekről, vagyis történeti, építészettörténeti, művészettörténeti értékkel bíró objektumokról van szó, hiszen a különböző országokban különböznek a védelem fogalmai is. Nem csupán a védettet, hanem az értéket, a megőrzendőt keressük és igyekszünk megjeleníteni, függetlenül tehát attól, hogy az jelenleg védelem alatt áll-e.

A HATÁRESET a Kárpát-medencét történeti épületek szempontjából földrajzi fogalmon alapuló, azonban annál némiképp tágabb kulturális egységként értelmezi. Ennek a sokszínű kulturális egységnek a gyökere a Római Birodalom korába nyúlik vissza, majd a középkoron át (természetesen változó számú emléket hagyva maga után) egészen a huszadik század elejéig tartott. A térségben a mai államhatárok kialakulásával nagyobbrészt megszakadtak azok a folyamatok, amelyek ezt a kulturális egységet táplálták, így különösen a második világháború után létrehozott értékek már nem lehetnek részei az adatbázisnak. Így is csaknem kétezer esztendő közös épített örökségét igyekszünk megismerni és megismertetni. A HATÁRESET inventáriumába való bekerülés elsődleges szempontja és feltétele az egyetemes-, illetve a magyar történeti-, építészettörténeti-, művészettörténeti érték megléte, azonban nagyon fontos és az adatlap része az is, hogy mennyire megbecsült örökségi eleme a szóban forgó objektum annak az országnak, amelynek a területén található.

Tovább az összes adatlapra

Összetett keresés

 
További cikkeink